දුටුගැමුණු රජු කල පිරිණිවන් පෑ මලියදේව හිමියන් ලංකාවේ අන්තිම රහත් තෙරනම නොවේ. සැබැවින්ම, අද වුව රහතුන් බිහි විය හැකිය. ඒ සදහා අවශ්‍ය වන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් දියුණු කොට සාක්ෂාත් කිරීමයි.

ඔබත් බුදුරදුන් පෙන්වා වදාළ උත්තම දහම් මාර්ගයේ ගමන් කරන්න


Powered by දහම් විල


ලිපි සඳහා පහත මාසය අනුව ලිපි පටුන බලන්න

බෝමළු ආදිය ඇමදීමේ ආනිසංස

 සකංසම්මජ්ජක හිමි විපස්සී බුදු රජුන් බුදුවීමට පිටදුන් පළොල් බෝධි මළුව ඇමදීමේ පිනෙන් පහත සඳහන් අනුසස් ලැබුවා හ.


= නිශ්චල වූ සමාධිගත සිත් ඇත්තෙකු වේ.
= පිරිසිදු පුද්ගලයෙක් වේ.
= වැරදි නැති නිර්මල පුද්ගලයෙක් වේ.
= ශෝක නොදැනේ.
= චිත්ත පීඩා දැවිලි නොවේ.
= කුෂ්ඨ රෝග නොසෑදේ.
= ගෙඩි රෝග නොසෑදේ.
= කැසිලි රෝග නොසෑදේ.
= මී මැස්මොර නොසෑදේ.
= විතච්ජිකා නම් වූ සම ගැලවී යන කුෂ්ඨ රෝග නොසෑදේ.
= දද රෝග නොසෑදේ.
= කසා සැරව ගලන රෝග නොසෑදේ.
= වැලපීම් නැත්තෙක් වේ.
= තැති නොගනිත්.
= සෘජු සිත් ඇත්තෙක් වේ.
= පැහැදිලි සිත් ඇත්තෙක් වේ.
= කැමති කැමති සමාධීන් ලැබීමේ ශක්තිය ලැබේ.
(අපදාන පාලි 421 වන අපදානය)
---------------------------------------------------------------------------------
බෝධි සම්මජ්ජක හිමි ට පෙර ජීවිතයකදී බෝමළුවේ ගොඩ ගැසුනු බෝපත් දැක එය ගෙන බැහැරට දැමු පිනින් අනුසස් 20 ක් ලැබී ඇත. ඒ අනුව බැලූ කල ශ්රද්ධාවෙන් තැම්පත් සිතින් නුවණ යොදා බෝමළුව ඇමැද්දත් පහත සඳහන් විපාක ලැබේ.
= දුගතියට නොවැටී දෙව් මිනිස් සැප ලැබේ.
= උසස් කුලයකම ඉපදේ.
= මනා අඟ පසඟ ඇත්තෙක් වේ.
= ආරෝහ පරිණාහ දේහයක් ලැබේ.
= පිරිපුන් අවයව ඇත්තෙක් වේ.
= විශිෂ්ඨ රූප සම්පත් ලැබේ.
= රන්වන් පාට දේහයක් ලැබේ.
= මෘදු මොලොක් සිවියක් ඇත්තෙක් වේ.
= සිනිඳු සියුමැලි ජීවිතයක් ලැබේ.
= සිරුරේ දැලි කුණු නොතැවරේ.
= අවු සුළං වලින් පීඩා නොවෙයි.
= සිරුරින් දහඩිය නොවැගිරේ.
= කායික මානසික රෝගාබාධ නැත්තෙක් වේ.
= සතුරන් නැත්තෙක් වේ.
= නො අඩු වූ භෝග සම්පත් ලැබේ.
= ගින්නෙන්, ජලයෙන්, රජුන්ගෙන්, සොරුන්ගෙන් බියක් නොවේ.
= තමාගේ සිත නො රිදවන සේවක සේවිකාවන් ලැබේ.
= අකල් මරණයන්ට පත් නො වේ.
= සියල්ලෝ ම තමාට සැප කැමැත්තෝ ම වෙත්.
= මහා යසස් ඇත්තේ වේ.
(අපදාන පාලි 526 වන අපදානය)
අවසානයේ මේ පින නිවනට ද උපනිශ්රය වී නිවන් සැප ද ගෙන දෙන්නාහ.

¤☸¤══════¤☸¤☸¤══════¤☸¤