දුටුගැමුණු රජු කල පිරිණිවන් පෑ මලියදේව හිමියන් ලංකාවේ අන්තිම රහත් තෙරනම නොවේ. සැබැවින්ම, අද වුව රහතුන් බිහි විය හැකිය. ඒ සදහා අවශ්‍ය වන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය සීල සමාධි ප්‍රඥා වශයෙන් දියුණු කොට සාක්ෂාත් කිරීමයි.

ඔබත් බුදුරදුන් පෙන්වා වදාළ උත්තම දහම් මාර්ගයේ ගමන් කරන්න


Powered by දහම් විල


ලිපි සඳහා පහත මාසය අනුව ලිපි පටුන බලන්න

ලොව දැකීම 2


රෝහිතස්ස සූත්‍රය ඇසුරෙන් පූජ්‍ය මාන්කඩවල සුදස්සන හිමි පැවැත්වූ දේශනයක අවසන් කොටසයි මේ.

හොඳට බලන්න, බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙනවා පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදය, වැය දකින්න කියලා. අවිද්‍යා ප්‍රත්‍යයෙන්, කර්ම ප්‍රත්‍යයෙන්, තණ්හා ප්‍රත්‍යයෙන් හා ආහාර ප්‍රත්‍යයෙන් පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඇති වීම සිදු වෙනවා කියන ඒ බුද්ධ දේශනාව අනුව, පෙනීම කියන සිද්ධිය ඇති වුණේ මෙහෙමයි, නැති වුණේ මෙහෙමයි කියලා දකින්නට අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕන.
මෙතැනදී පෙර අවිද්‍යාව නිසා කර්ම, ඒ කර්මයට මරණාසන්න මොහොතේදී තණ්හා කළ නිසා ප්‍රතිසන්ධි ආවා. ඒ ප්‍රතිසන්ධි සිතේ වූ නාම-රූප ධර්මවලට අනුව කන-බොන ආහාරය නිසා මේ ආයතන ටික හැදුණා. ඒ ආයතන නිසා ස්පර්ශ හැදුණා නේද කියලා අපිට පටිච්ච සමුප්පාදයට අනුව බලන්න වෙනවා.
“අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං, නාමරූප පච්චයා සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ” කියලා බලන්නට පුළුවන් නම්, මේ පෙනෙන දේට හේතු වශයෙන් ගන්නට වෙන්නේ ඒ ටිකයි. පෙනෙනවා වාගේම, පෙනෙන දේ ඇති වෙන්න හේතු වෙච්ච හේතු ටිකත් නැති වෙනවා කියලා නේද? පංච උපාදානස්කන්ධයේ උදය වැය බල-බලා හිටියොත් මේ පින්වතුන්ට රූප සංඥාව අතහැරෙනවා.
රූප සංඥාව කියන්නේ මොකක්ද? රූපයක් තියෙනවා කියලා රූපයට නැඹුරු වෙලා ඉන්නවා කියන සිද්ධියටයි. රූපයක් තියෙනවා කියලා හැඳිනීමට කියනවා රූප සංඥාව කියලා. පටිච්ච සමුප්පදායට අනුව පෙනෙන දේ අරභයා හිත තියලා බැලුවොත් ඉන්නේ රූප සංඥාවෙන් මිදිලා. ආයතන ටික නිසාම රූප පෙනෙනවා කියලා තේරෙයි. එතකොට තේරෙනවා, දකින්නට ඉස්සර තිබුණත් නොවෙයි; දැක්කායින් පස්සේ තිබුණත් නොවෙයි. ආයතන ටික නිසාමයි පෙනෙන්නේ. ආයතන ටිකේ හැකියාව නිසා මේ අවකාශ ධාතුවේ රවුම්වට, දිගට, මහතට, රූප කලාප රාශි වෙලා අපට පෙනෙනවා. බාහිර ධාතුව නිසා හැඩතල හදලා අපට පෙන්නන්නේ ඒ ඒ ආයතනයේ හැටියටයි.
අවකාශ කියන-එක සංඛතයි. වැඩි දෙනෙක් කියන්නේ නිවනත් අවකාශ වාගෙයි, අවකාශය ඉබේම තියෙන-එකක්, ඒක හැදිච්ච-එකක් නොවෙයි කියලයි. නමුත් මම කියනවා අවකාශය ප්‍රත්‍යයෙන් උපන්-එකක්. අවකාශයත් සංඛතයි, අවකාශය හේතූන්ගෙන් හටගත්-එකක් කියලා. අවකාශය අසංඛත නම් හැමදාම එක වගේ තියෙන්ට ඕන. එක එක ස්පර්ශයට අනුව අවකාශය වෙනස් වෙනවා නම්, ඒ අවකාශය සංඛතයි නේද? අවකාශය අපේ කර්මයට අනුව සකස් කරගත් එකක් නොවෙයිද? බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මේ අවකාශය සහිත ලෝකයක් තියෙන්ට බෑ මේ අධ්‍යාත්මයේ සිදු වන සිද්ධියෙන් තොරව කියලා.
බ්‍රහ්මලෝකයේ ඉන්න බ්‍රහ්මයෝ තව්තිසා දෙව්ලොවට එනකොට තව්තිසා වැසි දෙවියන්ට ඒ අය පෙනෙන්නේ නැහැ. පෙනෙන්න නම් රළු ආත්මයක් මවාගෙන එන්න ඕන. තව්තිසා වැසි දෙවියන් මනුෂ්‍ය ලෝකයට එන විට අපිට පෙනෙන්නේ නැහැ; රළු ආත්මයක් මවාගෙන ආවොත් තමයි අපිට පෙනෙන්නේ. මේ අවකාශය තුන් දෙනාට වෙනස්. තව්තිසා වැසි දෙවියන්ට මේ අපේ රූපය ඇතුළෙන් යන්නට පුළුවන්. මේකෙ ගැටෙන්නේ නෑ අවකාශ නිසා. හැබැයි එයාට ඒ මට්ටමේ රූප හරහා යන්න බෑ, ගැටෙනවා.
බ්‍රහ්මයන්ට අපෙත් දෙවියන්ගේත් රූප හරහා යන්න පුළුවන්, අවකාශයයි. හැබැයි එයාට ඒ මට්ටමේ රූපවල යන්න බැහැ. වදිනවා; ගැටෙනවා. එතකොට මේ ආයතන හයෙන් බැහැරව හිස් අවකාශය කියලා එකක් වත් නෑ. ඔය අවකාශය ඉතිරි වුණොත් තමයි අපිට ඒකේ තියෙන රූප ඉතිරි වෙන්නේ. හිස් අවකාශයක් හැදිලා තියෙන්නේ ආයතන හයට සාපේක්ෂව නම් “සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ” කියන තැන තේරෙනවා නම්, දකින්න ලෝකය කියන-එක ආයතනයටමයි සම්බන්ධ වෙනනේ කියලා. මේ පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා බුදු දහමෙන් පෙන්නන කාරණය ගොඩාක් ගැඹුරුයි. මීට වඩා ගොඩාක් ලස්සනට විස්තර සහිතව විග්‍රහ කරලා පෙන්නුවොත් ආශ්‍රව ගෙවෙනවා කියන-එක පුදුමයක් නොවෙයි.
ඒ නිසා මම අනුමානයෙන් මතක් කළ තැනක් තියෙනවා දකින්න. සෑම ආගමකටම, සෑම දර්ශනයකටම වඩා බුදු දහම වටිනවා කියන්නේ කුමක් නිසාද? වෙනත් ආගම්වල දර්ශනවල ‘ලෝකය’ කියලා කියන තැන තියෙන ලෝකයක ඉපදුණා. උපදින්නට ඉස්සර වෙලත් ලෝකය තිබුණා, තියෙන ලෝකයේ ජීවත් වෙලා මැරිලා යනවා කියන අදහසයි දෙන්නේ. ඔය දර්ශනයට වඩා බුදුදහම වටින්නෙත්, ශ්‍රේෂ්ඨ වෙන්නෙත් ඔය කාරණය මතමයි.
ඉපදෙන්නට ඉස්සර වෙලා ලෝකය තිබුණා නොවෙයි; ආයතන ටිකේ ඉපදීමම ලෝකයේ ඉපදීමයි. තිබෙන ලෝකයක් ඇසුරු කරනවා නොවෙයි; ආයතන ටිකේ ඇසුරු කිරීමම ලෝකයේ ඇසුරු කිරීමයි. ඒ ඇසුරු කළ, ජීවත් වුණ ලෝකයේ ඉඳලා මැරිලා යනවා. ලෝකය ඉතිරි වෙනවා නොවෙයි; ආයතන ටිකේ නැති වීමම ලෝකයේ නැති වීමයි කියන තථාගත දර්ශනය දකින්ට.
මෙන්න මේකමයි ලෝකය පිළිබඳ ඇත්ත. කවදාවත් වරදින්නේ නෑ. සම්මුති දේශනාව අනුව අරමුණක් දකින්නට ඉස්සර තිබුණා නොවෙයි; දැක්කායින් පස්සේ තියෙනවා නොවෙයි; අවස්ථාවට ආයතනය නිසා හැදිලයි පෙනෙන්නේ.
කවුරුහරි ඇහුවොත් ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලා ඔබට තවම උත්තරයක් දෙන්ට බැරි වෙයි; නමුත් දැනගෙන ඉන්න: “අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමරූපං, නාමරූප පච්චයා සළායතනං, සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ” බුදු රජාණන් වහන්සේ මෙය ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නේ මේ න්‍යායෙනුයි කියන-එක. කෙටියෙන් කියනවා නම් මේ දර්ශනයත්, මේ දර්ශනය පෙන්නන්න හේතුව පටිච්චසමුප්පාදය බවත් දැනගන්න. සෑම දහමක්ම අහලා ඔතැන්ට ගළප-ගළපා බලන්න. අහක නොයන නිවැරැදි උත්තරයකට එයි. ඊට මෙහා බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කීවාට විශ්වාස කරන්න එපා. බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ දහමට විනයට ගැළැපෙනවා නම් බාර ගන්ට, නැත් නම් බැහැර කරන්න කියලනේ.
මේ දහම ලිහලා මීට වඩා තේරෙන මට්ටමකට ආවොත් මේ පින්වතුන් ගොඩ යනවා කියන-එකත් පුදුමයක් නොවෙයි කියල මට හිතෙනවා. එහෙම ලිහලා පෙන්නන්න පුළුවන් වුණොත් නිවන් දකිනවා කියන-එක ප්‍රශ්නයක් නොවෙයි. නමුත් මේ අද, මේ පවතින ස්වභාවය ලිහා නොදෙන තාක්, නිවන් දකිනවා කියන-එක නම් ප්‍රශ්නයක් තමයි. අපට හීනයකින් වත් මෙවැනි දර්ශනයක් අහන්නට ලැබුණේ නෑ. හැම වෙලාවෙම අහන්න ලැබෙන්නේ “ලෝකය තියෙනවා, ඒ තියෙන ලෝකයේ තණ්හා නොකර ඉන්න” කියන-එකයි. නමුත් තියෙනවා කියන ලෝකය පිළිබඳ නිත්‍ය සංඥාවෙන් මිදෙන ක්‍රමයක් පෙන්නන්නේ නෑ. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න: මේ පටිච්චසමුප්පාදය දේශනා කරලා තියෙන්නේ නිකං නොවෙයි. මේ ලෝකය තුළ අපි විඳින්නේ අපේ කර්මයමයි කියන-එක ඒකෙන් පෙන්නනවා.
තව පැත්තකින් බැලුවොත් ‘ඇත’ හෝ ‘නැත’ කියන උත්තර ගන්ට අපට හරි පහසුයි.
නමුත් කෙනෙකුට ‘නැත’ කියන තැනින් මිදෙන්නට පුළුවන් නම් ‘ඇත’ කියන-එකට පත් නොවී, හා ‘ඇත’ කියන තැනින් මිදෙන්නට පුළුවන් නම් ‘නැත’ කියන තැනට පත් නොවී, ඒක හරි වටිනා දෙයක්, ආශ්චර්යවත් දෙයක් වෙනවා.
අපට හිතෙනවා නම් අපාය, දිව්‍යලෝක හා බ්‍රහ්මලෝක තියෙනවා කියලා, ඒක ශාස්වත දෘෂ්ටියට වැටෙනවා. අපාය, දිව්‍යලෝක හා බ්‍රහ්ම ලෝක නෑ කියන උච්ඡේද දෘෂ්ටියට වැටෙන්නේ නැතිව, ඒ දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්න පුළුවන් නම් ලෝකයට හිතාගන්නට වත් බැරි තරමට ඒක හරි වටිනවා. තියෙනවා කියන ශාස්වත දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්න ලෝකයා දන්නවා; හැබැයි, ඒ සමඟම අපාය, දිව්‍යලෝක ආදිය නෑ කියලා උච්ඡේද දෘෂ්ටියට පත් වෙලා. ඒ නිසා කෙරෙන්න ඕන උච්ඡේද දෘෂ්ටිය ඇසුරු නොකර ශාස්වත දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්න ඕන; ශාස්වත දෘෂ්ටිය ඇසුරු නොකර උච්ඡේද දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්න ඕන. එතකොට එයාට ඉතිරි වන එකම න්‍යාය, එකම මාර්ගය වෙන්නේ මධ්‍යම ප්‍රතපදාවයි.
“අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං” කියලා බුදු රජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අපායට යන මට්ටමේ කර්මයක් කළොත්, මරණාසන්න මොහොතේදී ඒ කර්මය මතක් වුණොත්, ඊළඟ ප්‍රතිසන්ධි සිත ඇති වන්නේ, ඒ කර්මයේ තියෙන ගති මට්ටමට අනුවයි. ඊට පස්සේ, ඒ ප්‍රතිසන්ධි සිතට අනුව නාම රූප දෙකත්, ඒ නාම රූප දෙකට අනුව සළායතනත්, ඒ සළායතනවලට ගැළපෙන මට්ටමේ ක්රූර වූ, කටුක වූ, තියුණු වූ ස්පර්ශ මට්ටමකුත් ඇති වෙනවා. එතකොට ඒකට ස්පර්ශ වෙන්නේ දුක එන මට්ටමේ රූප විතරයි. එතකොට එවැනි කර්මයක් තියෙනවා නම් අපායෙ ඉපදෙන්නෙ නෑ කියන්න බෑ. බැරි වෙලා හරි මෙහෙම කර්මයක් නො තිබී, ප්‍රතිසන්ධි සිතකුත් ඇති නොවුණොත්, ඒ මට්ටමේ නාම රූප හා ආයතන නිසා ස්පර්ශයක් සිදු නොවන නිසා ‘තියෙනවා’ කියන්ටත් බෑ. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න, “මෙය ඇති කල්හි මෙය වෙයි” කියන-එක.
අපායට යන, ලෝකය හඳුන්වන මට්ටමේ කර්මයක් තිබුණොත් විඤ්ඤාණය ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් ගිහින් අපා දුකක්ම ස්පර්ශ කරන්න වෙනවා.
අවිද්‍යා, කර්ම, විඤ්ඤාණ, නාම රූප, සළායතන හා ස්පර්ශ නිරුද්ධ වුණොත් වේදනාවද ඇති වන්නේ නැති නිසා දුකක් ඇති වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා, ‘මෙය ඇති කල්හි මෙය වෙනවා, මෙය නැති කල්හි මෙහෙම දෙයක් වෙන්නේ නෑ’ කියලා තේරුම් ගන්න.
ඒ නිසා අපාය නෑ කියන්න බෑ; තියෙනවා කියන්නත් බෑ. ඒ නිසා මෙබඳු වූ ස්පර්ශයක් ස්පර්ශ කරනවාද, නැද්ද කියන-එක ඔබ සතුයි කියන බව “ඒතේ තේ උභෝ අන්තේ අනුපගම්ම මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා.” මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවෙන් තීරණය කරනවා.
අපාය, දිව්‍යලෝක මෙහේ තියෙනවා නම් කවදාවත් මට නැති කරන්න බැහැ. ඕවාට යන්නම වෙනවා. මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේම ඉඳගෙන අපාය උපදවාගෙන ඒ මොහොතෙම අපායෙ දුක් විඳිනවා. ආයතන ටික නිසා ලෝකය උපදවාගෙන දුක් විඳින බව අවිද්‍යාවෙන් පිරුණ මනසකට පෙනෙන්නේ නැහැ. කෙලෙස් නිසා අපට දැනෙන්නේ තියෙන එකක දුක් විඳිනවා කියලයි.
ඒ වාගේමයි, මනුෂ්‍ය ලෝකය කියලා එකකුත් නෑ කියන්ටත් එපා; තියෙනවා කියන්ටත් එපා. අවිද්‍යා මට්ටම මත මනුෂ්‍යයෙක් වෙන කර්මයක් කළොත් ඒ කර්මය මත ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් විඤ්ඤාණය බැසගත්තොත්, නාම රූප හැදුණොත්, ඒ නාම ධර්ම මත රූපයයි ආයතන ටිකයි හැදුණොත්, මේ මට්ටමේ ස්පර්ශ වෙනවා දැකලා මනුෂ්‍ය ලෝකය තියෙනවා කියලා කියයි. ඉපදෙන්ට ඉස්සර තිබුණු හින්දාවත්, ඉපදුණාට පස්සේ තියෙන මනුෂ්‍ය ලෝකය කියලාවත් නොවෙයි, මේ මනුෂ්‍ය ලෝකය මෙහෙම හමු වුණේ ඇයි කියලා දකින්න.
“අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා” කියපු තැනින් දකින්න: මේ කර්මය නිසා ප්‍රතිසන්ධි වශයෙන් විඤ්ඤාණය පැමිණියා; ඒ විඤ්ඤාණය නිසා නාම රූප දෙක හැදිලා; ඒකෙ ආයතන ටික හැදුණ නිසා මේ මට්ටමේ රූප ප්‍රකටයි; ඒ ප්‍රකට නාම රූප ‘මගෙ දුව, මගෙ පුතා’ කියල ඔය පෙනෙන ඇහෙන මට්ටමේ හැදිලා තියෙන ඔක්කෝම නව කර්මයි.
ඒ නිසා මේ පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමයට ලෝකය හැදෙනවා දැක්කහම මනුෂ්‍ය ලෝකය නෑ කියන්නට එපා. හැබැයි මේ මට්ටමේ අවිද්‍යාව, කර්ම නැති වෙලා, ප්‍රතිසන්ධි විඤ්ඤාණයක් ඇති නොවී, නාමරූප ආයතන ටික හැදුණේ නැත් නම් මේ වැනි ස්පර්ශයක් වෙනනේ නෑමයි. ඒ නිසා මේ වාගේ රූප හමු වෙනවාද නැද්ද කියන-එක තීරණය වන්නේ මෙහෙන්, මනසින් අවිද්‍යාව නිසා කර්ම රැස් කිරීමෙනුයි. මේ ආයතන ටිකේ මේ ක්‍රියාව නොදන්නා නිසා ලෝකයට බැඳුණාම, බැඳිලා තියෙන්නේ මෙහෙන්, මනසින්. ඒ නිසා මනුෂ්‍ය ලෝකය තියෙනවා කියලා ගන්නත් එපා.
“අවිජ්ජා නිරෝධෝ සංඛාර නිරෝධා, සංඛාර නිරෝධෝ විඤ්ඤාණ නිරෝධා, විඤ්ඤාණ නිරෝධෝ නාමරූප නිරෝධා” කියන මේ සිද්ධියෙන් තවත් හොඳ කාරණාවක් හෙළි වෙනවා. බුදු රජාණන් වහනසේ දේශනා කරනවා:
“යේභූය්‍යෙන කච්චාන, ලෝකෝ, අත්ථිතඤ්චේ ව නත්ථිතිතඤ්ච.” “කච්චාන, මේ ලෝකය බොහෝ සෙයින් ඇත සහ නැත කියන අන්ත දෙක ඇසුරු කරනවා.”
“ලෝක සමුදයඤ්ච ඛෝ කච්චාන, යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය ඵස්සතෝ යා ලොකේ අත්ථිති යා ලෝකේ නත්ථි ති.” “කච්චාන, ලෝකය ඇති වෙන හැටි හා නැති වෙන හැටි යම්කිසි කෙනෙක් නුවණින් දන්නවා නම්, ඇත්ත ඇති හැටියෙන් දකිනවා නම්, කවදාවත් එයා ලෝකය තියෙනව කියන්නෙත් නෑ; නෑ කියන්නෙත් නෑ.
“ඒතේ තේ උභෝ අන්තේ මජ්ක්‍ධිමා පටිපදා තථාගතේන අභිසම්බුද්ධො.” මේ අන්ත දෙකට නොපැමිණි තථාගතයෝ අභිසම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා.
මේ පටිච්ච සමුප්පාදය හරහා නොගොස් පුළුවන් නම් මේ ලෝකය තුළින්ම එතෙර වෙන්න පුළුවන්ද බලන්න. බාහිරය ඇත්ත වෙච්ච, මෙවැනි දර්ශනයක් නොදන්නා ඔබට බාහිරය ඇත්ත වෙච්ච ලෝකයක් හම්බ වෙන්නේ ඉබේමයි. අවිද්‍යාව අපි ළඟ ගුළිය පිටින්ම තියෙන නිසා ඒක තුළ ඉඳගෙන තණ්හාව නැති කරන්න පුළුවන් කියලා හීනයකින් වත් හිතන්න එපා.
ඒ නිසා සත්පුරුෂයෙක් හැටියට මට කරන්න පුළුවන් එකම දේ, අද දවසෙදි මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියකුයි වෙලා තියෙන්නේ, අපි අහු වෙලා තියෙන්නේ මෙහෙමයි කියන-එක පෙන්නන-එක විතරයි.
අනන්ත සංසාරයේ කල්පාන්තර ගණන් අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ සිද්ධිය දන්නේ නැතුවයි. අපි හැමදාම හිතුවේ: ඉපදෙන්න ඉස්සර තිබුණු ලෝකයක තමයි ඉපදිලා ඉන්නේ, තියෙන ලෝකයක තමයි ඉන්නේ කියලා; එහෙම තියෙන ලෝකයක ඉඳල මැරිලා යනවා කියලා. මෙතෙක් අපට ලෝකය ඇති වන හැටි හා නැති වන හැටි උගන්වන සත්පුරුෂයෝ මුණගැහුණේ නැහැ. පෙර බුදු රජාණන් වහන්සේලාගේ ශාසන අපිට ඇසුරු කරන්න, ඇසුරු කරලා ඒ උත්තමයන්ගේ දහම අහන්න, අපිට ලැබිලා නැහැ. මෙතෙක් මේ සසර ගෙවාගන්න අපට බැරි වුණේ ඒ නිසයි. ඒ නිසා අද දවසේ මේ දේශනා කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවෙන් යොමු වෙන්න ඕන. අපිට පින් තියෙන නිසයි සසර මේ තරම් දුරක් ගෙවාගෙන ඇවිල්ලා, අද දවසේ හරි මෙහෙම තැනකට ඇවිල්ලා, මේ වචන ටික වත් අහන්න පුළුවන් වුණේ.
රෝහිතස්ස සූත්‍රයෙන් මේ ලෝකය කියන-එක බඹයක් පමණ ශරීරයෙන් පනවමි කියලා පෙන්නුවේ ඒ නිසාමයි. “සළායතන පච්චයා ඵස්සෝ” කියන සිද්ධිය නිසා මිසක් බාහිරය නිසා නම් නොවෙයි. අවිද්‍යාව නිසා දිව්‍යලෝක කියන මට්ටමේ කර්මයක් සිදු වුණොත්, ඒ කර්මය දිහා බලාගෙන ප්‍රතිසන්ධි සිත ඇති වෙලා, ඒ සිත නිසාම නාමරූප, ආයතන, ස්පර්ශ හැදෙනවා. ඒ ආයතනවලට ස්පර්ශ වන්නේ ඒ මට්ටමේ රූප නිසා, මේ වාගේම ඇත්ත නොදන්නා නිසා එදාටත් ඒ මට්ටමේ රූපවලට ඇලෙයි: බිරිය, ස්වාමි පුරුෂයා, පුතා, දුව කියලා. අද අපට වෙලා තියෙන්නේ ඒ ටිකනේ? ඒ සියල්ල නව කර්මයි.
හොඳට දකින්න, අපට දිව්‍යලෝකවලදී හමු වන දෙවියන් වත් විමාන වත් තියෙනවා නොවෙයි. “සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං, නාම රූප පච්චයා සළායතනං” කියන සිද්ධිය අපි දැන් දන්න නිසා “ඉමස්මිං සති ඉදං හෝති, ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති” කියලා මෙය ඇති කල්හි මෙය වෙයි, මේ ධර්මයන්ගේ ඉපදීමෙන් මෙය වෙනවා කියල වැටහෙන නිසා, දිව්‍යලෝක නෑ කියන්න එපා. ඒ මට්ටමේ අවිද්‍යාව. කර්ම, සළායතන, නාම රූප නැති වුණොත්, ඒ මට්ටමේ ස්පර්ශයක් සිදු නොවන නිසා දිව්‍ය ලෝක ඇත කියන්ටත් එපා. බ්‍රහ්මලෝක පිළිබඳවද මෙසේම දැකිය යුතුයි.
එතකොට දැන් අපට බඹයක් පමණ සිරුර තුළින් තුන් ලෝකයම ඇති වන හැටි නැති වන හැටි දකින්න නුවණ එන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ආයතන ටික නිසා දෙවියෙකුගේ මට්ටමේ සැප-දුක් විඳිනවාද, බ්‍රහ්මයෙකුගේ මට්ටමේ සැප-දුක් විඳිනවාද, මනුෂ්‍යයෙකුගේ මට්ටමේ සැප-දුක් විඳිනවාද, සතර අපායේ දුක් විඳිනවාද කියන තීරණය ගන්න, එක් එක් කෙනාට අයිතිය තියෙනවා. මෙවැනි දර්ශනයක් දකින කොට එයා හොඳට දන්නවා පුද්ගලයෙක් හෝ සත්ත්වයෙක් හෝ නොවෙයි, මේ ඇහැ කන ආදි ආයතන මගේ නොවෙයි, මම නොවෙයි, තව කෙනෙකුත් නොවෙයි, සෑම තැනම සිදු වන්නේ මේ සිද්ධියම නේද, පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මතාවයක්ම නේද සිදු වන්නේ කියලා තේරෙනවා. මෙන්න මේක දකින මට්ටමට ආවොත් සක්කායදිට්ඨිය ඉතිරි වන්නේ නැහැ. මේ ආයතන ටික මොන විදියටද හැදෙන්නේ, ඒ විදියටම විපාක විඳිය යුතුයි කියලත් තේරෙනවා.
“අවිජ්ජායත්වේව අසේස විරාග නිරෝධා.” අපායට, මනුෂ්‍ය ලෝකයට, දිව්‍ය ලෝකයට හෝ බ්‍රහ්ම ලෝකයට යන මට්ටමේ අවිද්‍යාවත්, ඒ නිසා සිදු වන කර්මත්, විඤ්ඤාණයත්, නාම-රූපත් නොපිහිටයි නම් ආයතන මේ ලෝකය ස්පර්ශ කරයිද? මේ ලෝකය ඇති වීම නැති වීම නොදන්නාකමමයි අවිද්‍යාව. ඒ නිසායි කර්ම රැස් වන්නේ. එහෙම නම් කර්ම රැස් වුණොත් තමයි මෙහෙම උපදින්නට හේතු වන්නේ කියලත් එයා දන්නව නම් තුන් ලෝකයටම යන කර්ම රැස් වීම නවතිනවා. මෙහෙම කර්ම නිරෝධයත්, ලෝක නිරෝධයත් දැක්කොත් එතැනමයි නිවන.
අපාය නිරුද්ධයි නම් එතැනින් එහා දුක නෑ. මනුෂ්‍ය, දිව්‍ය, බ්‍රහ්මලෝක නිරුද්ධයි නම් ඒ ඒ තැන්වලින් එන සැප-දුක් නෑ, “ජරා, මරණ, සෝක, පරිදේව, දුක්ඛ, දෝමනස්ස, උපායාසං නිරුජ්ඣන්ති.” දැන් එයා දන්නවා. පටිච්චසමුප්පාදය හරහා ලෝකය ඇති වන හැටි හා නැති වන හැටි මෙනෙහි කිරීමයි කරන්න ඕන කියලා. දැන් ලෝකය දකින මට්ටමට ආවාම එතැන අවිද්‍යාව නෑ. ඇත්තේ සම්මා දිට්ඨියයි. එතැනදී වෙලා තියෙන්නේ කිසිම ලෝකයකට යන කර්ම රැස් නොවීමයි.
ඊළඟට තියෙන්නේ ශීලයක පිහිටලා, සමාධිය වඩ-වඩා, ලෝකය ඇති වීම හා නැති වීම ආධ්‍යාත්මිකව සිදු වන හැටි පටිච්චසමුප්පාදය ඇසුරෙන් නුවණින් මෙනෙහි කිරීමට හුරු කිරීමයි. දුක නැති කිරීම සඳහා කරන්නට ඇත්තේ එපමණයි; වෙන කළ යුත්තක් නෑ, හීනයකින් වත් වෙන කළ යුත්තක් ඇත්තේම නැහැ.
මට තේරෙන විදියට මේ පින්වතුන්ට දෙන්න තියෙන්නේ ඔය පණිවිඩය තමයි. යමෙක් පටිච්චසමුප්පාදය දැක්කොත් ඔහු ධර්මය දැක්කා; ධර්මය දැක්කොත් ඔහු පටිච්චසමුප්පාදය දැක්කා කියලා නැවත නැවත කියන්නේ මේ නිසයි. එහෙම දැක්ක දවසට පටිච්චසමුප්පාදය කියන්නේ “අචිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා...” යනාදි වශයෙන් කියවන තුණ්ඩුවක් නොවෙයි. ඒ අපේ ජීවිත පැවැත්මේ කථාවයි.
හොඳට බලන්න: “කම්මස්සකෝ’මිහි කම්මදායාදෝ කම්මයෝනි, කම්මබන්ධු, කම්මපටිසරණෝ, යං කම්මං කරිස්සාමි කල්‍යාණංවි පාපකංවා තස්ස දායාදෝ භව්ස්සාමී’ති, ඉත්ථියාවා, පුරිසායවා, ගහට්ඨේනවා, පබ්බජිතේනවා, අභින්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං” කියලා දසධම්ම සූත්‍රයෙන් පෙන්නලා තියෙනවා.
“කම්මස්සකෝ’ ම්හි කම්මදායාදෝ” – මම කර්මය දායාද කරගෙන, “කම්මයෝනි” – කර්මය උත්පත්ති ස්ථානය කරගෙන, “කම්මබන්ධු” – කර්මය නෑදෑ කරගෙන, “කම්මපටිසරණෝ” – කර්මය පිළිසරණ කරගෙන, “යං කම්මං කරිස්සාමි කල්‍යාණංවා පාපකංවා තස්ස දායාදෝ භවිස්සාමී’ති.” යම් හොඳ හෝ නරක කර්මයක් කළොත් මම එයම දායාද කරගෙනම සිටිමියි කියලා, “ඉත්ථියාවා, පුරිසායවා. ගහට්ඨේනවා. පබ්බජිතේනවා, අභින්හං පච්චවෙක්ඛිතබ්බං” යම් ස්ත්‍රියක් වේවා. පුරුෂයෙක් වේවා, ගිහියෙක් වේවා, පැවිද්දෙක් වේවා, නිතරම මෙනෙහි කළ යුතුයි කියලා දේශනා කළේ මෙන්න මේ වාගේ කාරණා නිසයි.
අවිද්‍යාව නිසා ලෝකය ඇති වෙච්ච හැටිත්, නැති වෙච්ච හැටිත් නොදන්නාකමට ඇති වෙච්චි ඒ ලෝකය ඇත්ත වෙලා, බැඳිලා ඉන්න අපට හම්බ වෙන්නේ අවිද්‍යා, සංඛාරා තණ්හා, භව කියන ක්‍රියාදාමයක්.
ලෝකයත්, ලෝකයේ ඇති වීමත් නැති වීමත් ‘නොදන්නාකම’ නමැති අවිද්‍යාව නිසාම ලෝකය ඇති වෙලා.
අවිද්‍යාව නිසා ඇති වන කර්මයෙන් ලෝකය හටගත්තා කියල නොදන්නාකම නිසාම අපට ඇති ලෝකයක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ ලෝකයට අපි බැඳිලා ඉන්නවා. එම නිසා හොඳට මතක තියාගන්න. කිසිම තැනක දුවෙක්, පුතෙක්, ගෙයක්, දොරක් නොවෙයි මේ ස්කන්ධ ටිකයි, කෙලෙස් ටිකයි තියෙන්නේ කියල.
ඒකෙන් කිව්වේ දූදරුවෝ නැත. ඒ අය එළවන්නට කියලා නොවෙයි. ඒ කිසි දෙයක් ඇති කරන්න හෝ නැති කරන්න යන්න එපා. කරන්න ඕන තම තමන් ගැන පමණක් ඇතුළත බලාගැනීමයි. මේක කාටවත් ඇඟිල්ල දික් කරන ශාසනයක් නොවෙයි.
දුවට දුව විදියටත්, පුතාට පුතා විදියටත්, අම්මාට අම්මා විදියටත් සලකන්න. සැලකිය යුතු අයට උපරිමයෙන් සලකන්න. සමහර විට දහමක් නැති කෙනෙක් එයාගෙ අම්මට තාත්තට වඩා වැඩියෙන් දුවට පුතාට සලකයි. නමුත් මේ දහම දන්න කෙනා දහම නොදන්නා කෙනාට වඩා වැඩියෙන් දෙමව්පියන්ට සලකයි. පටිච්චසමුප්පාදය හරහා ලෝකයේ ඇති වීම හා නැති වීම සිදු වන බව දන්නා නිසා, තවත් සසර දුක් විඳින්න වෙන බව දන්නා නිසා.
මෙතැනට මනස ගන්න ඕනෑ බව දන්නා නිසා, තව ටිකක් වැඩිපුර කරුණාවක් දක්වයි. සසර තමන් මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා හිටපු බව දන්න නිසා. තව ටිකක් වැඩිපුර කරුණාවක් දක්වයි. සසර තමන් මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා හිටපු බව දන්න නිසා හොඳට අනිත් කෙනා ගැන හිතන්නට දන්නවා. ඒ නිසා කරන-කියන යුතුකම් ඇප-උපකාර වැඩිමනත් කරන්න. ඒ මගින් එයා කවදා හරි දහමට ගන්න පුළුවන් උපායක් කරගන්න. එසේ කරමින් කිසිවෙකුටත් නොරිදවා මේ ආයතන ටික හැදිලා තියෙන්නේ මෙහෙම නේද කියලා පටිච්චසමුප්පාදය අනුව නිතරම බලන්න. එවිට ඒ කරණ දෙයින් තමනුත් මිදෙනවා, ලෝකයට උපකාරයකුත් වෙනවා.
මේ විදියට බුද්ධිමත්ව, උපායශීලීව, මේ දහම ගවේෂණය කළොත්, අපිට මේ සසර තව ගොඩාක් දුර යන්න වෙන්නේ නැති වෙයි.
සමහර විට මේ ජීවිතයේ අන්තිම මොහොතේදී හරි නිවන් දැකගන්න පුළුවන් වෙයි.
මේ දීර්ඝ සසරට සාපේක්ෂව මේ ජීවිතය ඇතුළේම ඉක්මනට, හෙටම කරගන්න ඕන කියලා හිතන්න එපා. මෙතැනදී හොඳ උපමාවක් මතක් කරන්නම්: “යන බස්-එකට නඟින්න. හැබැයි බස්-එක ඇතුළේ දුවන්න හදන්න එපා” කියලා. බස්-එකේ වේගයෙන් ඔබට අවශ්‍ය තැනට අරගෙන යයි. නමුත් එය අබිබවා යන්න උත්සාහ ගන්න එපා. ඒක බොහොම හොඳට ගැළපෙන උපමාවක්. ඒ වගේ දහමට එන්න. ඇවිල්ලා ඒ දහමෙහි හැසිරෙන්න. හැබැයි ඉක්මනට කරන්න ඕන කියලා ස්වාභාවික ජීවිතයෙන් පලායන්න හදන්න එපා.
ඊළඟට, ගෙදර-දොර වැඩ-කටයුතු කරනකොට, අනිත් අය ඇසුරු කරන කොට, හැම වෙලාවෙම ස්ථානෝචිත ප්‍රඥාවෙන් කටයුතු කරන්න ඕන. නුවණ නැති කෙනකුට මේ ගමන යන්න බැහැ. ඇතුළතින් දිවෙන යටි අදහස් පවා තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕන.
මෙතැනදී පොඩි කථාවක් උදාහරණයක් විදියට කියන්නම්:
ඔන්න එක ගෙදරක හිටියලු අයියයි, මල්ලියි, ආච්චියි. ආච්චි තමයි මේ අයියයි මල්ලියි හදාගත්තෙ. මේ ගෙදරම පූසෙකුත් හිටියා. ආච්චිගේ උදව් උපකාර ඇතිව හැදී වැඩුණු මේ සහෝදරයින් දෙදෙනාගෙන් වැඩිමහල් සහෝදරයාට පසු කාලෙකදී මැද පෙරදිග රැකියාවකට යන්න පුළුවන් වුණා. ඊට පස්සෙ එයා හම්බ කරලා ගෙදරට මුදල් එවනවා. මේ පවුල එකිනෙකාට හරිම ආදරෙන් හිටියේ. අයියාට වැඩ අධික වූ අවස්ථාවක, ටික කාලයක් ගෙදර සමග තොරතුරු හුවමාරු කරගන්න බැරි වුණා.
මාස ගණනාවකට පස්සේ දවසක් කථා කළා. තොරතුරු අහන අතරතුර අයියා මල්ලීගෙන් ඇහුවා පූසා ගැන. මල්ලී කිව්වා ඌ මැරුණා කියලා. මේක ඇහුවාම අයියා හරියට දුක් වුණා. පස්සේ මල්ලීට කියනවා: “දුක හිතෙන පණිවිඩයක් කියන කොට ඔහොම කියන්ට එපා කෙළින්ම. ඉස්සර වෙලාම කියන්න, ‘අයියේ පූසා වහලෙ උඩට නැග්ගා.’ ඊට පස්සෙ කියන්න, ‘පූසා දවස් ගණනක් කෑම කන්නේ නැහැ’ කියලා. ඊළඟට කියන්න, ‘අයියෙ පූසා වහලෙන් වැටුණා නෙ’, කියලා. ඊළඟටයි කියන්න ඕනෑ පූසා මැරුණු බව.” “හා එහෙමද” කියලා මල්ලී ඒක හිතට ගත්තා. ඊළඟට අයියා අහනවා, “ආච්චී කොයි” කියලා. මල්ලී ගත් කටටම කිව්වලු, “අයියේ ආච්චී වහලෙ” කියලා. බලනකොට ආච්චිත් මැරිලා. නමුත් දුක හිතෙන කථාවක් එක පාරටම කියන්න එපා, කියන්න ඕන මෙහෙමයි කියලා අයියා මුලින් සඟවා කියපු ක්‍රමය මල්ලීට තේරුම් ගන්න බැරි වුණා. සඟවා කියන දෙයක අර්ථය තේරුම්ගන්න බැරි වුණොත් සිදු වන්නේ ඔන්න ඔහොම දේවල්!
ඔය වගේ මේ කිව්වේ මේක නේද කියල යමක් අහන කොට තේරුම්ගන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕන. අපි තැනට සුදුසු නුවණින් කටයුතු කරන්න දක්ෂ වුණොත් අපිට මේ ජීවිතයේදීම ගැලවෙන්න පුළුවන් බව මතක තියාගන්න ඕනෑ. ද
(අනුග්‍රහය: විශේෂඥ වෛද්‍ය උපුල් ඒකනායක මහතා සහ මාතර කේ. ජී. මුනිදාස මහතා)

මගේකම අතහැර ගියොත් සුබ වේ දහම් මඟ

"පඤ්ඤාවත්තස්‌සායං ධම්මෝ ඤායං ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්‌ස" යයි තථාගතයන් වහන්සේ දේශනා කර වදාළේ ප්‍රඥවන්ත ලෙසම මේ ධර්මය තේරුම් ගත යුතු බවයි. වැරදියට තේරුම් ගතහොත් අනවබෝධය නිසා මාර්ගය වරදවා ගත හැකි තැන් කිහිපයක්‌ම තිබෙන බව සැලකිල්ලට ගත යුතුවේ.

එක්‌තරා කාන්තාවක්‌ භාවනා පුහුණුවට තිබෙන බාධා වලින් නිදහස්‌ වීම සඳහා දුරක පිහිටි පුහුණු මධ්‍යස්‌ථානයකට යන්නට අදහස්‌ කළේය. ගමනට බාධක වශයෙන් පැවැති දරු මල්ලන් රන් අබරණ ඇතුළු වටිනා දේවල් සුරැකිව තබා සුදු වතින් සැරසුණාය. ඇගේ මූලික අරමුණ වූයේ භාවනාව තුළින් ලබාගත හැකි යයි අසා ඇති ශාන්ත සන්සුන් කමද, චිත්ත ඒකාග්‍රතාවද ඇති කර ගැනීමටයි. දරුවන් හා වටිනා දේවල් දමා ගියත් ඇය ක්‍රියා කළ ආකාරයෙන් ඒවාට තිබූ ඇලීම දුරු කළ බවක්‌ දක්‌නට නැත. කයින් වෙන් වුවත් සිතින් අතහැර නැත. ධර්මයෙහි හැසිරෙන බව සිතමින් ඇය සිද්ධ කර ඇත්තේ බාහිර ක්‍රියාකාරකම් කිහිපයක්‌ පමණි.

බොහෝ දේවල් තදින් අල්ලාගෙන සිටිනතාක්‌ සිතේ එකඟකම වර්ධනය වන්නේ කෙසේද? අත හැරිය යුත්තේ සිතින්ය. බඩු බාහිරාදිය භාවිත කරමින් කාර්යය ඉටුකර ගැනීමට විනා ඇල්මෙන් රැක ගැනීමට නොවේ යන ධර්මය යෝගාවචරයා කල් තබා දැන සිටිය යුතුය. ධර්ම මාර්ගයේ ඉදිරියට ගමන් කිරීම යනු මගේ කම ටිකින් ටික දුරු කිරීමයි.

සංයුක්‌ත නිකායේ කාම බූ සූත්‍ර දේශනාව ඇසුරින් මේ කාරණය මැනවින් දැනගත හැකිවේ. ආනන්ද හිමියන් කොසඹෑ නුවර ඝෝෂකාරාමයේ වැඩ සිටියදී කාම බූ නම් වූ භික්‍ෂුවක්‌ විසින් ආනන්ද හිමියන්ගෙන් අසන ලද ප්‍රශ්න කිහිපයක්‌ වේ. ඇස රූපයට බැඳී ඇත්ද? රූපය ඇසට බැඳී ඇත්ද, කණ ශබ්දයට බැඳී ඇත්ද, ශබ්දය කණට බැඳී ඇත්ද, ආදි වශයෙන් ආයතන සය පිළිබඳව සඳහන් කරමින් සත්‍ය ලෙසට සිදුවන දේ විමසා සිටියේය.

ආනන්ද හිමියෝ එහි යථා තත්ත්වය මෙසේ පැහැදිළි කළහ. රූපය ඇසට වත් ඇස රූපයට වත්, කණ ශබ්දයට වත් ශබ්දය කණට වත් බැඳී නැතැයි දක්‌වමින් ආයතන සය පිළිබඳවම එසේ වේ යෑයි පැහැදිළි කළහ. සිද්ධ වී ඇත්තේ කුමක්‌ දැයි විමසිය යුතුය. සිත තුළම හට ගන්නා ඡන්ද රාගය මීට හේතු විය. භාවනා කරන්නේ හිත නතර කිරීමටයි. සිත නතර කරන්නේ ධර්මය දැකීමටයි. ධර්මය දැකීම යනු අනිත්‍ය බව, දුක බව හා අනාත්ම බව දැකීමයි. දරුවන්ට දේපළවලට ඇලීමෙන් මිදෙන්නට යන ගමනකි. ආයතන සයෙන්ම ගන්නා අරමුණු ස්‌පර්ෂ වීමෙන් (ඵස්‌සය) පසු ඒවා හඳුනා ගැනීමේදී (සංඥ) සංස්‌කාර බවට පත් වන්නේය. විඤ්ඤාණය කරා යන්නේ මේ කුසල හා අකුසල සංස්‌කාරයන්ය.

යමෙක්‌ භාවනාවේදී සැප අසුනක්‌ භාවිත නොකර බිම දෙපා නවා වාඩි වෙන්නට පිළිවන. එවිට ටික වේලාවකින් දණහිස්‌ රිදුම් දිය හැක. එහෙත් භාවනා වටම යොමුවීම නිසා එම වේදනාව විඳ ගැනීමට පුරුදු වීමෙන් පසු කාලයේ පුහුණුව වඩාත් දියුණු විය හැක. සැප අසුනක්‌ භාවිත කළත් එයින් අවැඩක්‌ සිදු වෙනවා නම් එසේ විය හැක්‌කේ හිඳ ගන්නා අසුන නිසා නොවේ.

පූජනීය ස්‌ථානයකට යන විට විශේෂයෙන්ම කාන්තාව සුදුසු ඇඳුමක්‌ ඇඳිය යුතුය. ඇඳුමෙන් සංවරවීම යනු එයයි. අන් අයගේ ඇසට ගෝචර වීමෙන් රාගය මතුවීමට ඉඩ ඇති ස්‌ථාන ආවරණය විය යුතුය. යමෙකු මෙම ඇඳුමට ද්වේෂයෙන් කථා කළොත් රාගය වෙනුවට ද්වේෂය මතුවිය හැක. භවය සකස්‌ වන්නේ රාගය හා ද්වේෂය යන දෙකම නිසාය. මේ සඳහා වගකිව යුත්තේ අඩ නිරුවත් ඇඳුම්ද නැතහොත් එදෙස බැලූ සිතද? අයෙක්‌ ගැහැණු ළමයාට දොස්‌ කියති. ඇතැමුන් එදෙස බලා සිටි අයට දොස්‌ කීමට පිළිවන. රාගය වේවා ද්වේෂය වේවා මේ හැම සිතිවිල්ලකටම වග කිව යුත්තේ තමන්ගේ මනසමයි.

එක්‌තරා පුද්ගලයෙක්‌ දහම් ගැටලු විස¹ගැනීමේ අදහසින් ආනන්ද හිමියන් මුණ ගැසීමට පැමිණියේය. එය ආනන්ද හිමියන් දානය වළ¹ අවසන් වූ මොහොතයි. වැළ» දානයෙහි අවශේෂ කොටස්‌ වූ බත් මාලුපිනි අඹ කෙසෙල් හා රස කැවිලි දක්‌නට ලැබිණි. අමුත්තා එදෙස බලා මෙතරම් ආහාර තමන් වත් අනුභව නොකරමියි සිතමින් මෙවන් පැවිද්දෙකුගෙන් මට කෙබඳු උපදේශයක්‌ පැතුව හැකිදැයි සාකයක්‌ මතු විය. ඔහුට තමන් පැමිණි කාරණයත් අමතක විය. එබැවින් උපදෙස්‌ පැතීම පසෙක තබා ආපසු ගියේය. වරදකරු ආනන්ද හිමියන් ද අමුත්තාද? අමුත්තා ඉතිරිව තිබූ ආහාර දෙස බලා ගත් තීරණය නිවැරදිද? පටු තීරණය ගත් අමුත්තාගේ හිත මේ සියල්ලට වගකිව යුතුය.

රාගයට වග කිව යුත්තේ ශරීරයේ යම් කොටසක්‌ නම් එය කපා දැමීමෙන් රාගය සන්සිඳේද? රාගය ඇස නිසා නම් ඇස හෝ ඒ ඇසට අරමුණ වූ රූපය වගකිවයුතු නොවේ. කණ හෝ ඇසුණ ශබ්දය වගකිව යුතු නොවේ. එසේ කිසියම් ඉන්ද්‍රියයක්‌ රාගයට හේතු වී යෑයි එය කපා දැමූ මිනිසෙකුගෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අසා වදාළේ මෝඩ පුරුෂය තොප කපා දැමුවේ කපා දැමීමට අවශ්‍ය දේ නොවේ යනුවෙන්ය. අර මුලින් සඳහන් කළ කාන්තාව තම දරුවන් සහ දේපළ අමතක කර අරමුණ ඉටුකර ගැනීමට පිට ප්‍රදේශයකට යැම ආත්මාර්ථයකි. විශාකාව සෝවාන් ඵලයට පත් වී සිටියත් ගෘහස්‌ථ ජීවිතයේ සියලු වගකීම් මනාව ඉටු කරමින් නිවසේම සිටියාය. එක්‌තරා කාන්තාවක්‌ තම මිනිබිරිය මළ සොවින් හඬමින් වැළපෙමින් තෙත් වූ කෙස්‌ වැටිය සහිතවම සිටියාය. ළෙන්ගතු යම් කෙනෙක්‌ මළ විට තෙත් වූ කොණ්‌ඩය සහිතව විසීම එකල සිරිතක්‌ විය. බුදු පියාණන් මේ කාන්තාව දැක, රටේ හැම තරුණියක්‌ම ඔබේ මිනිබිරියන් වූවා නම් ඔබට හැම දාම කොණ්‌ඩය තෙත් කරගෙන සිටීමට සිදුවේ. ඔබ එයට කැමතිදැයි විමසූ සේක. එහෙම නම් එපා යෑයි ඇය පිළිතුරු දුන්නේය.

කාම බූ හිමියන් ඇසූ ප්‍රශ්නය හැම කලටම ගැළපේ. අවුලට හේතුව ඇසේ වත් රූපයේ වත් නොවේ. කණේ හෝ ශබ්දයේ වත් නොවේ. නාසයේ හෝ ඝන්ධයේ වත්, දිවේ හෝ රසයේ වත්, ශරීරයේ හෝ ස්‌පර්ෂයේ වත්, මනසේ හෝ අරමුණු වල වත් නොවේ. මේ අභ්‍යන්තර හා බාහිර අරමුණු පිළිබඳව ඇති අනවබෝධයයි. ඇස ගැන හෝ රූපය ගැන නොදනී. අනෙකුත් ආයතන පිළිබඳවත් එසේමයි.

මුගලන් මහ රහතුන් ඉදිරියට අඩ නිරුවතින් ගණිකාවක්‌ පැමිණියාය. මාහිමියෝ ඇය දෙස නිහඬව බලා සිටියහ. බලා සිටි අයුරු වරදවා වටහාගත් ගණිකාව තමා දෙස ආශාවෙන් බලා සිටිනවා නේදැ යි ඇසීය. මා ඔබ දෙස බලා සිටි ආකාරයට ඔබත් මා දෙස බැලුවා නම් ඔබට මා එපා වෙයි කියා මුගලන් මාහිමියෝ පැවැසූහ. මුගලන් මාහිමියන් ඇය දෙස බැලුවේ ඇගේ කය අභ්‍යන්තරයේ ඇති මස්‌ ලේ නහර වලින් සැදුනු කුණුපයයි. එම නිසා මේ දෙදෙනාම බැලූ ආකාරය දෙවිදියකි.

ඉහතින් දැක්‌වූ හැම නිදසුනකම අන්තර්ගත වන ගැටලුව මෙසේ විස¹ ගනිමු. දුරුකළ යුත්තේ ඡන්ද රාගයයි. සත්‍යය දැකීමට ආශාව හා ඇලීම දුරු කළ යුතුය. ඇලෙන්නේ තණ්‌හාව ඇති නිසාය. භාවනා පුහුණුවට ගිය තැනැත්තිය රන් අබරණ ආදිය ගලවා තබා ගියත් ඒවාට ඇති තණ්‌හාවෙන් මිදුනේ නැත. අවිද්‍යාව සියල්ල වසා සිටී. අවිද්‍යා පච්චයා සංඛාරා යන්නෙහි අරුත නම් සකස්‌ වන බිහි වන සියල්ලෙහි හේතුව අවිද්‍යාව බවයි.

අවිද්‍යාව පියා හා සම වේ. තණ්‌හාව මවයි. මේ දෙදෙනාම මරා දමන තුරු අවබෝධ ඥනය බිහි නොවේ. ඇසද රූපයද අවබෝධ කරනතුරු ඇලීම පවතී. ඇසට ගෝචර රූපය ඇති සැටියෙන්ම අපට නෙපෙනේ. ලෝකයේ සත්‍ය ස්‌වභාවය පෙනෙන්නේ විදර්ශනා ඥනයට පමණි. ඒ සඳහා වීර්යය නුවණ හා සිහිය අවශ්‍යය. සංඥව හෙවත් හඳුනා ගැනීම මිරිඟුවකි. නැති දෙයක්‌ ඇත යන මුළාවට අපව පත්කරයි. ප්‍රශ්නය උද්ගත වන්නේ අනවබෝධය නිසාය.

කලු ගොනෙකුද සුදු ගොනෙකුද රැහැනකින් බැඳී සිටී. දෙදෙනා එක තැනක නතරව ඇත. යමෙකුට පෙනෙන්නේ සුදු ගොනා නිසා කලු ගොනාට යා නොහැකි බවයි. තව කෙනෙකුට පෙනෙන්නේ කලු ගොනා නිසා සුදු ගොනාට යා නොහැකි බවයි. වග කිව යුත්තේ සුදු ගොනාද, කලු ගොනාද? මේ කිසිවෙක්‌ නොව රැහැනයි. කපා දැමිය යුත්තේ රැහැනයි. තණ්‌හාව තිබෙන්නේ අනවබෝධය නිසාය. ආශාව තිබෙන්නේ අවිද්‍යාව හෙවත් නොදන්නා කම හේතුවෙනි.

පැවිදි වූවන් ආහාරය දෙස බැලිය යුත්තේ කාන්තාරයකින් එතර වීමට දරුවා සමඟ ගිය මවක හා පියෙකු ලෙසය. කතරින් එතර වන තෙක්‌ දිවි රැක ගැනීමට දරුවාගේ මස පිළිකුළෙන් අනුභව කරමින් සාගිනි නිවා ගත්තේය. මෙය හුදු උපමාවක්‌ පමණි. පැවිදි වූවන් ආහාර ගත යුත්තේ රස තෘෂ්ණාවෙන් හෝ ශරීරයේ ජවය හෝ ඔපය සඳහා නොවේ. ජීවිතය පවත්වා ගනිමින් ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරී සසරින් එතරවීමේ දැඩි අධිෂ්ඨානයෙනි. මැදුම් පිළිවෙත එයයි.

මේ හැම දෙයක්‌ම නොමග යවමින් අප මුළාවට පත් කරන්නට හේතු වන මනසේ ප්‍රශ්නයට පහර නොදී අන් කිසි පරිශ්‍රමයකින් පලක්‌ නැත. ඇසට රූපයක්‌ පෙනෙන්නේ ස්‌පර්ෂය නිසාය. ඇත්ත වශයෙන්ම සිදු වන්නේ අපට පෙනෙන දේ අරභයා සිතීම නොව අපේ සිතේම ඇති වන සංඥවකට අප රැවටීමයි. අපේ මුළු මහත් ජීවිතයම පවතින්නේ රැවටිල්ලකය. සංඥව මිරිඟුවක්‌ බව අපි නොදනිමු. එය දැනගත් විට කලකිරීම, ඇතිවීම නොවැළැක්‌ විය හැකිය. අපේ ආයතන වලින්ම හැදූ රූපයක්‌ නිසා අපේ මනස තුළම හැදුනු සංඥවකටයි අප රැවටී ඇත්තේ. බාහිර අරමුණුවලට නොවේ. ස්‌පර්ෂය නිසාය සංඥව ඇති වූයේ. ස්‌පර්ෂය නැති වූ විට සංඥවද නැතිවේ.

කාන්තාවකගේ ලස්‌සන රූපයක්‌ ඇඳ තිබෙන බිත්තියක්‌ ලෙස බලන එක්‌ පුද්ගලයෙක්‌ ඒ රූපය දකින වාරයක්‌ පාසා රාගයෙන් මත්වේ. තවෙකකු ඒ රූපය දකින්නේ තීන්ත ටිකක්‌ උලා ඇති බිත්තියක්‌ ලෙසය. යමෙක්‌ එය තාර උලා විකෘති කළොත් එහි ලස්‌සන දුටු පුද්ගලයා තුළ ඇති වන්නේ කණස්‌සල්ලකි. ද්වේෂයකි. දෙවැන්නා එය දකින්නේ තවත් තීන්ත උලා ඇති බවක්‌ පමණි. අප බලන බැල්මට හෙවත් මනසිකාරයට රැවටී ඇති බව මෙයින් නෙපෙනේද?

හරි දැකීම වලක්‌ වන්නේ සංඥවයි. එසේ වන්නේ ඇයි? අපට ප්‍රඥ ඇස නැති නිසාය. ඒ නිසා අවුල් හදා ගන්නේ අභ්‍යන්තර හෝ බාහිර ආයතන වත් නොව මනසමය. වෙදකම කළ යුත්තේ මනසටයි. අප හඳුනා ගන්නා හැම දෙයම බඹයක්‌ පමණ වන ශරීරය තුළම වේ.

සංඥාව ස්‌පර්ෂය නිසා පහළ විය. සංඥව අපේ මනස තුළම බිහිවන සිතිවිලි සමූහයකි. මහණෙනි, ව්‍යවහාරය සංඥවගේ විපාකයක්‌ කොට කියමි. හඳුනාගන්නේ ව්‍යවහාරය අනුවයි. යම් රටාවකට ලී කැබලි එක්‌ කළ විට පුටුව යයි ව්‍යවහාර වේ. පුටුව කියා හඳුනා ගන්නේ ව්‍යවහාරයට අනුවයි.

රූප, වේදනා, සංඥ, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යනු පංචුපාදානස්‌කන්ධයයි. මෙහි හට ගැනීමත් නැතිවීයාමත් නොදැනීම අවිද්‍යාවයි. එය මෙසේ විග්‍රහ කළ හැක. පංචුපාදානස්‌කන්ධයේ හට ගැනීමත් නැති වී යැමත් නොදැනීම අනිත්‍යතාව නොදැනීමයි. අනිත්‍යතාව නොදැනීම දුක හා අනාත්මතාවත් නොදැනීමයි. ඒ නිසා අවිද්‍යාව වනාහි මේ ත්‍රිලක්‍ෂණයම නොදැනීමයි. අවිද්‍යාවේ දැඩිකම මෙයින් පෙනේ. තථාගත ධර්මයෙහි උපකාරයෙන් තොරව අප වැටී සිටින දුක්‌ත සංසාර ආගාධයෙන් ගොඩ ඒමට උපකාර වන අවිදු අඳුරින් මිදීමට නොහැකි වන බව තරයේ සිතට ගත යුතුය.

මේ අනුව චතුරාර්ය සත්‍යාවබෝධයෙන් නිවන කරා යැමට නම් අපට හැකි වන්නේ පංචුපාදානස්‌කන්ධය අවබෝධ ඥනයට හසුකර ගැනීමෙන් බව අවධාරණය කළ යුතුවේ.
ශාස්‌ත්‍රවේදී පී. ඩී. ආරියරත්න

නූතන බෞද්ධයා සීලයේ නියම ප්‍රතිඵල භුක්‌ති විඳින්නේද?

අනුන්ට කරදරයක්‌ ඇති නොවන ලෙස සිත, කය, වචනය සංවර කර විසිය හැකිනම් එය ඉතා උතුම්ය. සමාජයේදී සෙසු අයට තමාගෙන් හිරිහැරයක්‌ නැතිව වාසය කිරීමට ඉඩකඩ ලබාදීම සුවිශාල දානයක්‌ද වේ. පරපණ නැසීමෙන් වැළකීම උතුම් දානයක්‌ සේ සැලකෙනුයේ එනිසාය. අනුන්ගේ දේ ගැනීමෙන් වැළකීමෙන් පුද්ගල දේපළ පරිහරණය කිරීමේ අයිතිය සමාජයට ලබාදීමද සිදුවේ. කාමමිථ්‍යාචාරයෙන් වැළකීම මගින් අනුන්ගේ ශරීර සිය පසිඳුරන් නොනිසි ලෙස පිනවීමට ගැනීමේ හිරිහැරයෙන් සමාජය මුදවනු ලැබේ. අද බස්‌රිය, දුම්රිය වැනි පොදු ප්‍රවාහන සේවයක පවා කාන්තාවකට නිදහසේ යැමට නොහැකිව ඇත්තේ නිවැරදිව පන්සිල් නොරකින සමාජයක්‌ ඇති බැවිනි. මුසාවාදයෙන් වැළකීම අසත්‍ය සන්නිවේදනයෙන් වැළකීමයි. මත්පැන් මත්ද්‍රව්‍ය නිසා සිදුවනුයේ සිහිකල්පනාව නැතිව යැමයි. ලැඡ්ජාව, බිය යන දේවධර්ම නිසා සත්වයා පාපයෙන් වළකයි. අසිහියෙන් සිටීමෙන් වැළකීම නිසා උමතු හැසිරීම්වලින් සමාජය වැළකේ. එය නිවැරදි සන්නිවේදනය සමාජයට ලබාදීමකි. ඇතැම් අය කල්පනා කරන්නේ සීලය යනු යම් සුවිශේෂිත දිනයක සුවිශේෂිත ස්‌ථානයක සිට පමණක්‌ ආරක්‍ෂා කළ යුතු දෙයක්‌ ලෙසයි. මෙය ඉතා සාවද්‍ය අදහසකි. සීලය යනු කායික වාචසික සංවරයයි. මෙය කිසියම් සුවිශේෂී දිනයකට හෝ ස්‌ථානයකට පමණක්‌ සීමාවූවක්‌ නොවේ. කයින් හා වචනයෙන් සිදුවන වැරදිවලින් වැළකී ජීවත්වීම යාවජීව කටයුත්තකි. එය එක්‌ දිනකට පමණක්‌ සීමාකර අනෙක්‌ දිනවලදී සිතැඟි පරිදි හැසිරීම පොදු මිනිස්‌ දුර්වලකමකි. එය ආගමෙන් පවා අපේක්‍ෂිත පසුබිමක්‌ නොවේ. නමුත් උසස්‌ ශික්‍ෂිත මනසක්‌ ඇත්තා හුදෙක්‌ පව්, පින් ලෙස සලකා නොව කය, වචන සංවරව පැවතීම සලකනුයේ සිය සමාජයීය යුතුකමක්‌ වශයෙනි. අනුන්ට කරදර හිරිහැර නොකර ජීවත්වීම කෙතරම් උසස්‌ දෙයක්‌දැයි වැටහෙනුයේ පවිත්‍ර මනසක්‌ ඇති අයටය. සිල් ගන්නේ එය අනුන්ට ප්‍රදර්ශනය කිරීමෙන් සතුටුවීමට නොවේ. අනෙක්‌ අතට එදිනට සිද්ධස්‌ථානවලට එක්‌රැස්‌වන අතිවිශාල ජන සමූහයා මැද සිත එකඟ කරගෙන සිටීමට වඩා සිය නිවසෙහි හෝ නිස්‌කලංකව සිත පවිත්‍රව කය, වචන සංවර වන සේ ආගමානුකූලව ගත හැකිනම් එය උසස්‌ය. සමහර එබඳු දිනවලට අතිවිශාල ජනසමූහයා එක්‌රැස්‌වන එබඳු ස්‌ථානවල සිට කරනුයේ අනුන්ගේ කේලාම්, ඕපාදූප කතා බහ කරමින් නිකරුනේ කාලය කා දැමීමකි. ඉන් කිසියම් සතුටක්‌ ලබනු රිසින් වැඩි දැන උගත් කමක්‌ රහිත අය මෙලෙස හැසිරෙනු දැකිය හැක. සාමාන්‍ය දිනයක තමා අතින් වන කායික හා වාචසික වැරදිවලට වඩා වැඩිපුර වැරදි සිදුකිරීමට යොමුවීමේ ඉඩප්‍රස්‌තාව මේ නිසා ඇතිවේ. නමුදු වර්තමාන තරුණ පරපුර අතර බුද්ධිමත් උගත්කම් සහිත අය බහුලය. එබඳු අය කරනුයේ මෙබඳු ප්‍රදර්ශනාත්මක ක්‍රියා නොව නිහඬව කය, වචන හික්‌මවා විසීමයි. බොහෝවිට ශාස්‌ත්‍රීය විද්වත් පර්යේෂණ, විමර්ශන කාර්යයන්වල නිහඬවම නිරතවී සැනසීමක්‌ ලැබීමට වෙහෙසවනුයේද මෙබඳු පිරිසවේ.

නීරෝගීබව හා නිරවද්‍ය චර්යා

විවේකී ස්‌ථානයක සිට ධර්මශාස්‌ත්‍රීය කරුණු ඔස්‌සේ විමසුම් නුවණ මෙහෙයවා ගැඹුරු දහම අවබෝධයට උත්සුකවීම කලබලකාරී ජනයා අතර විඩාපත්ව විසුමට වඩා යහපත්ය. එබඳු විවේකී ස්‌ථාන සිද්ධස්‌ථානයක්‌ වීම වඩා හොඳය. නමුත් විශාල පිරිසක්‌ එක්‌ රැස්‌වන ස්‌ථානයක නම් ඇත්තේ විවේකී පරිසරයක්‌ නොවේ. වෘක්‍ෂ මූල, ආරණ්‍ය, හිස්‌ භූමි හා සුසාන භූමි බඳු ස්‌ථාන චිත්ත සමාධිය හා විදර්ශනා භාවනා දියුණු කළහැකි උචිත විවේක ස්‌ථානසේ බුදුරදුන් විසින් පෙන්වාදී තිබේ. ලෞකික කරදර, හිරහැරවල අහිතකර බලපෑම එදින තුළ හෝ නැත්නම් සිය නිවසේ සිට වුවද කය, වචන හික්‌මවාගෙන නුවණ වැඩීම පිණිස දහම් පතපොත පරිශීලනය කළ හැක. නැතහොත් දිනපතා වඩා පුරුදු භාවනාවක විවේකීව නිරතවිය හැක. කායානුපස්‌සනා සතිපට්‌ඨානයට අයත් දසඅසුබ, නවසීවථක, දෙතිස්‌කුණප වැනි භාවනා නූතන කාමභෝගී සමාජ රටාවකට ඇබ්බැහිව දිවිගෙවන අයගේ කාමසංඥව අවම කිරීම පිණිස උපකාරීවේ. හැකිතාක්‌ ඉන්ද්‍රීයප්‍රීණනයද, කාමයේ මෘදුස්‌පර්ශයෙන්ද, අධිශීතකරණවල මස්‌ දමා තබා කල්තබන සේ වායුසමනය කළ නිවෙස්‌, කාර්යාල, රථ ආදිය පරිහරණය නිසා සුඛ විහරණයෙන් කය සැතපවීමෙන්ද නොයෙකුත් කායික රෝගාබාධ හටගනී. රුධිරගත සීනි හා මේද සංයුතිය අධිකවීම, ප්‍රතිශක්‌තිකරණ පද්ධතියේ ඌණතා, අක්‍රමවත් හෝමෝන ශ්‍රාවය, අස්‌ථිපඤ්ජරයේ විකෘතිතා හා පරිවෘත්තීය චක්‍රයේ විෂමතා බඳු කායික රෝගවලට මූලික හේතුව අධික කය පිනවීමයි.

නිරෝගීබව සුරක්‍ෂිත කරදීම සීලයේ ප්‍රධානතම උපයෝගීතාව වේ. පංචශීලයට වඩා ඉහළ සීලවන අෂ්ටාංග ශීල, ගිහි පැවිදි දස ශීල හා උපෝසථශීල ආදියේ පණවා ඇති පරිදි විකාල භෝජනයෙන් වැළකීමේ ශික්‍ෂාපදය හා සිව්නිස්‌සය අතර සඳහන් භෝජනයේ මතඤ්ªතාවයද ශාරීරික නිරෝගීතාව හා පහසුවිහරණය පිණිස වූ පැණවීම් වේ. කට සංවරකර ගැනීම වචනයෙහි සංවරතාව උදෙසා පමණක්‌ නොව රුධිරගත මේද හා සීනි මට්‌ටම වැඩිනොවී තබා ගැනීමටද උපකාරීවේ. විෂම අසම්මත ව්‍යාභිචාරි ඇවතුම් පැවතුම් පමණක්‌ නොව අධිකමෛථුනය පවා ශාරීරික රෝග හටගැනීමට ඉවහල්වේ. ස්‌ත්‍රී, පුරුෂ අය තුළ මඳසරුබව හා නිසරුබව ඇතිවීමට හේතුවනුයේ මෙබඳු චර්යාවලට දිගු කාලීනව ඇබ්බැහිවීමයි. මත්පැන්, මත්ද්‍රව්‍යවලට ඇබ්බැහිවීමද අප්‍රාණිකබව හා වෛවාහික දුබලතාවලට හේතුවකි. ස්‌ත්‍රීන්ගේ ඔසප් චක්‍රයේ අක්‍රමවත් බවට අහිතකර මානසික ආවේග හේතුවිය හැක. ඇඟ උණුකරවායැම. පුරුෂ දුබලතා බඳු රෝගවල හේතුව විෂම ඇවතුම් පැවතුම් හා මානසික ආතතිය විය හැක. ආරමය හා ජානමය දුබලතා හටගනුයේ ප්‍රවේණිගතව රෝග හටගැනීමේ අවදානම මඟිනි. අකුසල කර්මඵල විපාක ආදිය නිසා ඇතිවන කර්මජ ආබාධද මේ අතර ඇත. මේ සියල්ලේ අවසන් ප්‍රතිඵලය අපේ අනාගත පරපුර ක්‍රමිකව දුබලවීමයි. ශක්‌තිමත් ජාතියක්‌ ගොඩනැඟීම අරමුණසේ සැලකීමට නම් තරුණ පරපුර සිල්වත්ව කටයුතු කිරීමට පෙළඹවිය හැකි වාතාවරණයක්‌ පැවැතිය යුතුය.

සීලය හා යහපත් ආකල්ප

මිත්‍යා, විෂම හා අසම්මත කාමයෙන් වැළකීම මෙන්ම, බඹසර වාසයද සෞඛ්‍ය සම්පන්න දිවිපෙවෙතක්‌ ගත කිරීමට මහත්සේ ආධාරවේ. කය පිළිබඳ ඇති සාවද්‍ය ලෝලීබව දුරුකිරීමට එය ප්‍රඥව ඇතිවන පරිදි විමර්ශනයකර සිහිනුවණ උපදවා කටයුතු කිරීම අවශ්‍යය. මෙහි පිළිකුල්බව සැලකීම නම් කය පිළිබඳ කාම තෘෂ්ණාව ඇතිනොවන පරිදි ඊට 

ප්‍රතිවිරෝධී ආකල්ප ඇතිකර ගැනීමය. ඒ මිස ප්‍රතිඝය ඇති කර ගැනීම නොවේ. ප්‍රතිඝය ඇති වනුයේද කාමය නිසාය. ලෝලීබව නිසා සාවද්‍යව සංවේදී බවින් තෙත්වන මනස ඊට ප්‍රතිවිරුද්ධ අන්තයවූ ප්‍රතිඝය නිසා ගැටීම් සහිත බවකට සංස්‌කරණයවේ. මේ දෙයාකාර සංචලනවල ස්‌වභාවය මනාව තහවුරු කරගන්නා තෙක්‌ මනසේ මෝහය රැඳී පවතී. සිහිය හා නුවණ දියුණු තියුණුවත්ම මෝහය දුරුව ප්‍රඥව ඇතිවේ. ඒ ප්‍රඥාව නිසා කාම හා ද්වේෂ සංඥ දුරුවේ. අවිද්‍යාව යනුවෙන් අදහස්‌ වනුයේ මෝහය දුරුකිරීමට නිවැරදි ක්‍රමවේදය නොදත් බවයි. චතුරාර්ය සත්‍යය අවබෝධය මගින් අවිද්‍යාව දුරුවීමට අවකාශ සැලසේ. දුක, දුකට හේතුව, දුක නැති කිරීම හා ඊට මඟ චතුරාර්ය සත්‍යයේ පසුබිමයි.

සීලයේ නියම ප්‍රතිඵල භුක්‌තිවිඳීමට අවකාශ මඳවනුයේ සිල් සමාදන්වන මිනිසුන්ගේ ආකල්පවල පවතින සාවද්‍යබව නිසාය. ඒ නිසා නිවැරදි ප්‍රතිපත්තිගරුක අයෙකුට වුවද ඔවුන් සමඟ සාර්ථකව එදින තුළ කටයුතු කිරීමට පහසුවේ. කිසියම් දැන උගත් බවකින් යුක්‌තව සිල් සමාදන්වීමට එක්‌වන අයෙකුට සිය නිවස තුළ ඇති නිස්‌කලංකබව මෙබඳු අය ගැවසෙන සමාජ පරිසරයක්‌ තුළ දැක ගැනීමට නොහැක. එනිසා බොහෝවිට එබඳු කලබලකාරී පිරිස්‌ මැද මන්දොaත්සාහීවීමට අවංක අපේක්‍ෂාවෙන් එහි යන අයට සිදුවේ. මෙබඳුදේ ඉවසීමට හා උපේක්‍ෂකවීමට එවැනි අය පුරුදු පුහුණුවීම සඳහා එලෙස කලබලකාරී පිරිස්‌මැද කටයුතු කිරීමද අවශ්‍යයෑයි අයෙකු පැවසීමට ඉඩඇත. නමුදු සිය විවේකීබව පාදකකරගෙන වඩා උසස්‌ සීල, සමාධි හා ප්‍රඥ මට්‌ටම් සාක්‍ෂාත් කරගැනීම පිණිස එළඹෙන ආදිකම්මික අයෙකුට මෙබඳු කලබලකාරී පරිසරය මහත් බාධාවක්‌ වනු ඇත. සැබැවින්ම සිල්සමාදන්වන පරිසරයක පැවතිය යුතු වනුයේ කලබලකාරී ඝෝෂාකාරී මානසික ආතති ජනිතකරවන පරිසරයක්‌ නොවේ. නමුදු තමාට ආසන්නව පිහිටි නිස්‌කලංක,විවේකී සිද්ධස්‌ථානයට වඩා ඉතා දුරබැහැර පෙදෙසක පිහිටි බහුලව ජනසමූහයා ගැවසෙන කලබලකාරී ස්‌ථානවලටම මිනිසුන් සිල් ගැනීමට පැමිණෙනුයේ මන්දැයි විචාරපූර්වකව නිගමනවලට එළඹිය නොහැක. මෙබඳු දේ මඟින් පැහැදිලිවන කරුණ නම් මිනිසුන් තුළ ජනසමූහයා පිරිවරා සිටීමේ හා විවිධ දුරබැහැර ස්‌ථාන දැකීමේ දැඩි ආශා පවතින බවයි. වන්දනා ගමන් යැමට බොහෝ දෙනා තුළ ඇති ආශාවද මෙබඳුය. ඇස පිණවීම මූලික කරගත් මෙබඳු දැ අවශේෂ වශයෙන් පසිඳුරන්ම පිණවීම පාදකව ගොඩනැඟේ. සීලයේ ප්‍රධාන පරමාර්ථයෙන් බැහැරවීම මින් සිදුවේ.

සිල් සමාදන්වීම සඳහා පැමිණෙන බහුතර පිරිස ස්‌ත්‍රීහුය. පුරුෂ පක්‍ෂයේ අය දැකිය හැක්‌කේ කලාතුරකිනි. ඒද මැදිවියේ හෝ මහළුවියේ අයය. නූතන තරුණ පරපුර පැරණි තරුණ පිරිසට වඩා ආගමික දැන උගත් බවින් ඉදිරියෙන් සිටී. අධ්‍යාපන පහසුකම් සුලබවීම හෝ තරුණ බුද්ධිමත් දැන උගත් හිමිවරුන්ගේ මඟපෙන්වීම නිසා හෝ විය හැකිය. මේ තරුණ පරපුර අතර ස්‌ත්‍රී, පුරුෂ දෙපක්‍ෂයම වේ. නමුදු තරුණයන් ආගමික කටයුතුවලට අධික නැඹුරුතාවක්‌ ඇතිව බහුලව කටයුතුකරනු පෙනේ. සිල්සමාදන්වීමට පැමිණෙන පිරිස අතර තරුණ පිරිමි එතරම් සුලබ දසුනක්‌ නොවේ. එමනිසා කිසියම් දැන උගත්කමක්‌ සහිතව අවංකව ප්‍රතිපත්තිපූරණය පිණිස එවැනි කටයුතුවලට සහභාගිවන තරුණ පිරිමි පිළිබඳව සැකමුසු විවිධ සෘණාත්මක ආකල්ප ඇති කරගන්නා බව දක්‌නට ලැබේ. එබඳු අය පෙම් සබඳතා බිඳවැටී කලකිරීමට පත්වූ අය හෝ වෙනත් පෞද්ගලික ව්‍යසනවලට මුහුණපෑම නිසා මෙබඳු දේවලට පෙළඹුනු අය බවට සමහරු විවිධ සැකසංකා පවා උපදවා ගනිති. බොහෝවිට මෙබඳු ආකල්ප නිසා එබඳු අය අධෛර්යමත්වීමට ඉඩඇත. අවසාන ප්‍රතිඵලය වනුයේ සිද්ධස්‌ථානවල සීලසමාදාන කටයුතු ස්‌ත්‍රීන්ගෙන් පමණක්‌ම පිරීයැමයි. ස්‌ත්‍රීන්ගේ සහභාගී බව හොඳය. නමුදු එබඳු දේ වඩාත් කාර්යක්‍ෂම හා ප්‍රතිඵලදායීවීමට නම් පුරුෂයන්ගේ දායකත්වයද ඉතා වැදගත්ය.

සිල්සමාදන් විය යුතු දිනයක හිමිදිරි උදයේම සිද්ධස්‌ථාන වෙත ගොස්‌ කරනුයේ එදවස සුව පහසුව ගත කිරීමට පහසුකම් සහිත ස්‌ථානයක්‌ වෙන්කර ගැනීමයි. මේ සඳහා පිට හේත්තුකරගෙන පහසුවෙන් නිදිසුව විඳියහැකි බිත්ති ආසන්නව ගමන්මලු ආදිය තබා සිය ඉඩකඩ වෙනත් අය අත්පත් කරගැනීමෙන් වැළකීමට උත්සුක වේ. සිය සීමාවේ අනුන් බඩුබාහිරාදිය තැබීම පවා නොරිසිවේ. කය සැතපවීම පිණිස සුවපහසු කොට්‌ට, ඇතිරිලි යොදාගනී. හැකිතාක්‌ නිවසේ තමා වෙනුවෙන් පිළියෙළ කළ ආහාරපාන රැගෙන පැමිණ භුක්‌තිවිඳීමට රුචිවේ. මෙබඳු නොයෙක්‌දැ මගින් ප්‍රකටකරනුයේ සිය ආත්මාර්ථකාමී බවයි. සක්‌කායදිට්‌ඨියේ දැඩිබවයි. සිල්සමාදන් විය යුතුවනුයේ එබඳු සෘණාත්මක ආකල්පවලින් වැළකීම පිණිස මූලික පුහුණුවක්‌ ලබාගැනීමට මිස ඒවා වඩාත් තහවුරුවන පරිදි නොවේ. කය, වචන හික්‌මවීම පවා මානසික හික්‌මවීම අරමුණුකරගෙන පැවතිය යුතුය. එසේ නොමැතිව හුදු වචනාර්ථයකට පමණක්‌ සීමා වූ කය, වචන හික්‌මවීමේ ප්‍රතිපදාව සාර්ථක ක්‍රමවේදයක්‌ නොවේ. කයට අසීමිතව දුක්‌දීම සේම සැපදීමද අන්තවාදීබව සේවනය කිරීමක්‌ ලෙස බුදුදහමේ පෙන්වාදී තිබේ. එසේම එය නිවනට මඟද නොවේ. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව නම් මේ කිසිදු අන්තවාදීබවක්‌ දැඩිව ග්‍රහණය නොකර හැරදැමීමයි. ආර්යඅෂ්ටාංගික මාර්ගය නම් සම්මාදිට්‌ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති හා සම්මා සමාධි යන මාර්ගාංගයි.

වගකීම් හා පරමාර්ථ

නියමිත දිනක සිල් සමාදන්වීම නරකය බඳු ආකල්පයක්‌ හෝ එහි දොස්‌ දැක්‌වීමක්‌ මෙහි අන්තර්ගතවේ යෑයි වරදවා නොවටහාගත යුතුය. කය, හික්‌මවා නොගෙන සිතුමනාපයේ අයාලේ යැමට වඩා කිසියම් සුවිශේෂිත දිනයකදී හෝ එසේ හික්‌මී කටයුතු කිරීම උසස්‌ය. මින් අදහස්‌වනුයේ එසේ සුවිශේෂී දිනයකදී හික්‌මීමටද වඩා ජීවිතකාලය තුළම එසේ සිල්වත්ව ජීවත්වීම උතුම්බවයි. මේ සඳහා සමාජයේ සියලු අය පූජ්‍ය හෝ පූජක පක්‍ෂයට එක්‌වීම අනවශ්‍යය. ඒ වෙනස ඇතිවිය යුතුවනුයේ බාහිරව නොවේ. සිය අභ්‍යන්තරගතවය. අභ්‍යන්තරව යහපත් වෙනසක්‌ කළ හැකි නම් ඒ යහමඟ අනුගමනය කිරීමට හැකිනම්, කුමන බාධකයක්‌ පැමිණියත් ඒ සියල්ලට අකම්පිතව නොසැලී මුහුණ දිය හැකි සේ පරිපූර්ණ පෞරුෂයකින් සමන්විතනම් සත්‍යාවබෝධයට තමා අයත් සමාජ මට්‌ටම බාධාවක්‌ නොවේ. ගිහි, පැවිදි දෙපක්‍ෂයටම සත්‍යාවබෝධය පිණිස ඇතිමඟ එකමය. වෙනසක්‌ ඇතොත් ඒ වෙනස ඇත්තේ ගමන්ගන්නා වේගය අනුව මිස අනුගමනය කරන ප්‍රතිපත්තියේ නොවේ. බුදුන්වහන්සේ පැවිදි හා ගිහි පක්‍ෂය උදෙසා වෙනවෙනම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ග පනවා නොමැත. වර්තමාන සමාජයේ වඩාත් ඉස්‌මතුව ඇත්තේ ජනප්‍රිය බොල්මත මිස බුදු දහමේ ගැඹුරු සත්‍යය දර්ශනය හෝ ප්‍රතිපදාව නොවේ. ඒ පිළිබඳ අවබෝධය ඇති අයද ඒ වැරදිමත ඉදිරියට ගෙනයැමට දර දිය සපයනවා මිස, එවැනි ආකල්පවල ඇති සාවද්‍යබව පොදුජනතාවට පහදාදීමට පවා උත්සුක නොවන බව පෙනේ.

බොහෝ විට සමාජය තුළ විද්‍යාමානව ඇත්තේ උනුන් පරයා කැපීපෙනීමේ නොනිත් ආශාවට වසඟව කටයුතු කරන අය මිස අවංක, උදාර ආකල්ප සහිත අය නොවේ. සීලය වැනි චර්යා සංස්‌කරණ ක්‍රමවේදයක්‌ මගින් අපේක්‍ෂාව වී ඇත්තේ අවංක, උදාර ආකල්ප සහිත අය බිහිකර ගැනීමයි. වර්තමානයේ සීලසමාදානය ව්‍යාපාරයක්‌ සේ ප්‍රචිලිතව දක්‌නට ලැබෙතත්, මෙබඳු උසස්‌ ආකල්ප සහිත අය බිහිනොවනුයේ එබඳු කටයුතුවල පවතින කිසියම් දුබලතාවයක්‌ නිසා වියයුතුය. බොහෝවිට මෙබඳු සීලව්‍යාපාර නමින්ම අර්ථවත්වන පරිදි එහි ගැබ්විය යුතු මූලික ආගමික හරය ඉවතලා බාහිර ඔපය පමණක්‌ සලකා කටයුතු කිරීමට උත්සුකවීම තුළ එබඳු දැ මගින් අපේක්‍ෂිත අරමුණ අමතකකර දමනු ලැබ තිබේ. සීලය නම් කය, වචන හික්‌මවීම බව සිsහිපත් කරදීමට හෝ අවංක වුවමනාවක්‌ මෙබඳු ව්‍යාපාරවල මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන බොහෝ අයට පවා නැත. හුදෙක්‌ ආගමික පසුබිම තුළ ඇති සංස්‌කෘතිකාංගයන් රැක දීමට මෙන් සීලව්‍යාපාර පැවැත්වීම හැරෙන්නට සමාජයට එමඟින් ලබාදිය යුතු අර්ථ සම්පන්න පණිවුඩයක්‌ නොමැති බව මෙබඳු කටයුතු නිරීක්‍ෂණය කරන විට සිතේ. ආගමික ආකල්ප බලහත්කාරයෙන් මිනිසුන්ගේ හිස්‌ගෙඩි තුළට රිංගවිය හැකි නොවේ. අවශ්‍යවනුයේ එබඳු ආගමික ආකල්ප පහළවීමට මූලික පසුබිමක්‌ තනාදීමට අවංකවීම පමණි.
දර්ශනපති සුජිත් නිශාන්ත හේවගේ

ත්‍රිලක්‍ෂණය පහදා දුන් ධම්ම පද

ධම්ම පදයේ 277,279, 298 යන ගාථා ධර්මයන් තුළින් සියලු සංඛාර ධර්මයන්ගේ යථා ස්‌වරූපය දේශනා කොට ඇත. ඒ බැව් ප්‍රඥාවෙන් දැකීම තුළින්ම චිත්ත විසුද්ධිය මෙන්ම සියලුම දුක්‌ඛයන්ගෙන් මිදීමට හැකි වන්නේය.
සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති 
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා
සබ්බේ සංඛාරා දුක්‌ඛාති
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා
සබ්බේ ධම්මා අනත්තානි
යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති
අථ නිබ්බින්දති දුක්‌ඛෙ 
ඒස මග්ගෝ විසුද්ධියා
සියලු සංස්‌කාර ධර්මයෝ අනිත්‍යයි යන වචන මාලාව බෞද්ධයන්ට නිතර නිතර අසන්නට ලැබෙන එසේම කියවා කටට හුරු පුරුදු වචන ටිකකි. විශේෂයෙන්ම අවමංගල්‍ය අවස්‌ථා වලදී ආගමික වතාවත් සිදු කරන විටදී භික්‍ෂූන් වහන්සේලා මේ ගාථා ධර්මය දේශනා කරති. එසේම මෘතදේහ මිහිදන් කරන විට දීද එතනට රැස්‌වන පිරිස මෙම ගාථාව කියමින් අතින් පස්‌ පිඬක්‌ ගෙන වලට දමති. නමුත් විශ්වයේ පවත්නාවූ සියලුම ලෝක තලයන්ට පොදු වූ ධර්මතාවන් මේ ගාථා තුළින් විග්‍රහ වන බව ප්‍රඥාව තුළින් විමසා බලා තේරුම් ගන්නා පිරිස ඉතාම අල්ප යෑයි සිතෙයි.
ඉහත ගාථා තුනෙන්ම විග්‍රහය වන්නා වූ සංඛාර යනු මොනවාද, පාලි භාෂාවෙන් සංඛාර යන්නෙන් අර්ථ ගැන්වෙන්නේ හටගත්, දෙය, පැවතීමට උපකාර වන දෙය, ක්‍රියාකිරීමේ ශක්‌තිය යන අරුත්ය. සංඛාරක්‌ඛන්ධව යනුවෙන් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහාදී චෛතසික හැඳින්වේ. මේ අනුව විශ්වයේ කොතැනක හෝ හටගත් දෙයක්‌ සංඛාර වශයෙන් අර්ථ ගැන්වෙයි. ඉර, හඳ, වලාකුළු, සුළඟ ගස්‌, ගල්, සාගර වැව්, පොකුණු, ගංගා මෙන්ම ඒවා ආශ්‍රිතව සැකසෙන සෑම දෙයක්‌ම සංඛාර වෙති. සියලුම සත්ත්ව ශරීර මෙන්ම එම සත්ත්වයන්ගේ සිත්ද මෙකී සංඛාරයෝම වෙති. මෙය ගැඹුරු ධර්මතාවකි. එම නිසාම යදා පඤ්ඤාය පස්‌සති යනුවෙන් යම් කලෙක ප්‍රඥාවෙන්ම දැකිය යුතු යෑයි දේශනා කොට වදාළේ එබැවිනි.
මිනිසාගේ මෙන්ම සියලුම සත්ත්වයන්ගේ ගත සිත හෙවත් නාම රූපවලද ස්‌වභාවය ද මොහොතක්‌ පාසා සකස්‌ වෙයි. හටගනියි. වෙනස්‌ වෙයි. අනිච්චං සංඛතං පටිච්ච සමුප්පන්නං ඛයධම්මා වයධම්මා, විරාග ධම්මා නිරෝධ ධම්මා යනුවෙන් මෙම විශ්ව සිද්ධාන්තය පෙන්වා දී තිබේ. එනම් වෙනස්‌ වන සුලු බවය සකස්‌ වී තිබෙන සුලුය. හේතූන් නිසා සැකසෙන සුලුය, බිඳෙන සුලුය, ක්‍ෂය වන සුලුය නැති වන සුලුය. සදහටම නැති වන්නේය යනුවෙනි.
ඉහත ගාථා ත්‍රිත්වයෙන් පෙන්වා දෙනු ලබන්නේ ලෝක තලයන් තුළ පවත්නා සෑම දෙයක්‌ම අනිත්‍ය වූද, දුක්‌ඛ වුද, අනාත්ම හෙවත් ස්‌ථීරතර වූ ආධිපත්‍යයක්‌ නොමැති දේවල් බවත් එකී ස්‌වභාවය ප්‍රඥාවෙන්ම දැකිය යුතු බවත්ය. එසේ සිතා විමසා බැලීමට නොපෙලඹෙනතාක්‌ කල් මෙකී ත්‍රිලක්‍ෂණය ගැන දැනීමක්‌ ඇති නොවන තාක්‌ කල් නිරෝධ ධම්මතාවය හෙවත් සදහටම දුක නැති කර ලීමට හැකියාවක්‌ නොලැබෙයි.
වර්තමාන බෞද්ධ සමාජය තුළ බුදු දහමට අනුව සිතීමට හා විමසා බැලීමට බහුතරයක්‌ දෙනා නොපෙලෙඹෙන නිසා ඔවුනට ධර්මයේ හරය නොපෙනෙයි. කෙනෙක්‌ මිහිදන් කරන විටදී අනිච්චාවත සංඛාරා උප්පාද වය ධම්මිනෝ උප්පඡ්ජිත්වා නිරුඡ්Cඩන්ති තේසං වූප සමෝසුඛෝති කියන පාලි පාඨය කට පාඩමෙන් කියවන නමුත් එයින් ගම්‍ය වන්නා වූ හරය කුමක්‌ද? කියා සිතා බලන්නේ නැත.
මිනිසා මෙන්ම සියලුම සත්ත්වයෝ මරණයට පත් වූ විට එම සිරුර කුණු වී කැඩී බිඳී දිරා පත්වී ක්‍ෂය වී යන්නේය. එය එසේ වන්නේ සංස්‌කාර නිසා සකස්‌ වූ මෙම ශරීරය අනිත්‍ය වී දුක්‌ඛයන්ට ගොදුරු නොවී ස්‌ථාරව තබා ගත නොහැකි අනාත්ම භාවය නිසාය. මරණානුස්‌මෘතිය තුළින් මේ බැව් නොසිතා කොපමණ ආගමික වතාවත් කළත් කෙළෙස්‌ සංසිඳුවා ගත නොහැකිය.
චිත්ත අභ්‍යන්තරයේ පවතින ක්‌ලේශ ධර්මතාවයක්‌ අන්සත්ත්වයන්ට වඩා වසා ගෙන සිටින සත්ත්වයා නම් මිනිසාය. මේ නිසා සෑම මනුෂ්‍යයකු තුළම බාහිරෙන් ප්‍රදර්ශනය කරන මනුෂ්‍යත්වයට යටින් ගති නිමිති වශයෙන් ඔවුන් තුළ සැඟව පවතින නා නා ප්‍රකාර ගති පවතී. ඒවා තිරිසන් ගති, දේවගති, යක්‍ෂ ගති ප්‍රේතගති, බ්‍රහ්ම ගති ආදී වශයෙන් වරින් වර ඉස්‌මතු වී එන අතර බොහෝ විට නරක ගති වසාගෙන සිටිති. ධර්මයේදී ගති නිමිති වශයෙන් මේවා හඳුන්වනු ලබයි.
එසේ නම් කතාවෙන්, සිනාවෙන් හෝ ක්‍රියාවෙන් මිනිසුන් හඳුනාගත නොහැක. මන්ද? ඔවුන්ගේ සිත් තුළ නා නා ප්‍රකාර ක්‌ලේශයන් වසාගෙන සිටින අයවලුත් නිසාය. මේ බැව් ඡන්න මති වස්‌සති විවට්‌ටං නාති වස්‌තති තස්‌මාහි ඡන්න විවරේථං නාති වස්‌සති යනුවෙන් දේශනා කොට ඇත. එහි අර්ථය වනුයේ වසා තිබෙන විට වැගිරේ විවෘතව තිබෙන විට නොවැගිරේ යන්නය. එම නිසා තම තමන් සිත් තුළ පවතින රාග, ද්වේෂ, මෝහ මුල්කොට සැඟව පවතින පංචකාමයන්ට තිබෙන ආශාවන් නිසාම ද්වේශය පහළ වී තරහ යැම නා නා විධ ආශාවන්ට ගිජුවීම හා ඒවාට වහල් වීම නිසා පරම සත්‍ය තේරුම් ගැනීමට නොහැකිව මිරිඟුවක්‌ වූ අවිද්‍යාව පසු පස හඹා යයි. ඒ චිත්ත සංඛාර යන්ගේ ස්‌වභාවයයි.
සංඛාර තේරුම් ගැනීමේදී භෞතිකව ගටගන්නා දේවල් කාය සංඛාර වශයෙන්ද මුවෙන් පිටවන ශබ්දයන් වචී සංඛාර වශයෙන්ද සිතේ හටගන්නා සිතිවිලි මනෝ සංඛාර වශයෙන්ද හැඳින්වෙයි. මෙසේ සැකසෙන සංඛාර ශක්‌තිය ජනිත කර වනුයේ සිතෙනි. එම නිසා සිත තුළ හට ගැනෙන සංඛාර ත්‍රිවිධාකාර වෙති. යහපත් දේවල්වලට යොමු කරවන සංඛාර පුණ්‍යාභි සංඛාර වශයෙනුත් අයහපත් දේවලට යොමු කරවන සංඛාර අපුණ්‍යාභි සංඛාර වශයෙනුත් රූප අරූපාදී ධ්‍යානයන්ට යොමු කරවන සංඛාර අනේභ්‍යාජානු සංඛාර වශයෙනුත් පෙන්වා දී ඇත.
නාම රූප සංයෝජනය නිසා සත්ත්වයෙකු හට ගැනෙයි. මින් රූපය තුළ ඇති වන අනිත්‍ය, දුක්‌ඛ, අනාත්ම ත්‍රිලක්‍ෂණය ප්‍රකටව පෙනෙන පහසුවෙන් වටහා ගත හැක්‌කකි. එහෙත් නාමය හෙවත් සිත රූපයටත් වඩා වේගයෙන් ඇතිවෙමින්, පවතිමින්, නැති වෙමින් පවතී. එය කෙතරම් වේගයෙන් සිදුවන්නේද යත් යමෙකුගේ සිත අනිත්‍ය, දුක්‌ඛ, අනාත්ම තත්ත්වයට පත් වීම එම සත්ත්වයාටවත් නොහැඟේ. මෙකී අති සූක්‍ෂ්ම ධර්මතාව දත හැකි වනුයේ ප්‍රඥාවන්තයාට පමණකි. දුක්‌ඛ වේදනා පහවී ගොස්‌ සුඛ හෝ උපේක්‍ෂා වේදනා හැඟෙන්නෙත් සුඛ උපේක්‌ඛා වේදනාවල් පහව ගොස්‌ දුක්‌ඛ වේදනා හැඟෙන්නෙත් සිතේ සැකසෙන අනිත්‍ය, දුක්‌ඛ අනාත්ම සංඛාර නිසාම බව ප්‍රඥාව තුළින් ප්‍රත්‍යක්‍ෂ කර ගත් විට එයම සියලු දුක්‌ඛයන්ගෙන් සිත මුදවා විසුද්ධි මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ට වීමට හේතු වේ.
සිත් තුළ ඇතිවන වෙනස්‌ වීම නොහැඟෙන නිසාම ස්‌ථීර බවක්‌ හැඟවෙයි. එම හැඟêම අවිද්‍යාව හෙවත් මෝහාන්ධකාරය ලෙස දැක්‌වෙයි. එය පලවා හැරිය හැකි එකම ධර්මතාවය වනුයේ ප්‍රඥාව පමණකි. මේ නිසාම තථාගතයාණන් වහන්සේ අඳුර පලවා හරින පහනක්‌ බඳු බැවින් ප්‍රඥාව පහනකට උපමා කරමින් කර ඇති දේශනා බොහෝය.
මෙසේ සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චාති, සබ්බේ සංඛාරා දුක්‌ඛාති, සබ්බේ සංඛාරා ධනත්තානි යන්නෙන් දේශනාකොට වදාළ ගථා ධර්මයන් සංසුන් මනසින් යුතුව විමසා බලන්නෙකුට තිලක්‍ෂණය වනාහි විශ්ව ව්‍යාප්ත ධර්මතාවක්‌ බව මැනවින් අවබෝධ වනවා පමණක්‌ නොව සියලු කෙළෙස්‌මළ පහවී ගොස්‌ චිත්ත විසුද්ධිය ඇතිවීමට හේතු වේ.
කොබ්බෑවල සුමනදාස වීරසිංහ

වතාවත් කිරීමයි සිල් පිරීමයි

හාපිටිගම කල්එළිය 
ජයසුමනාරාම මූල මහා විහාරයේ 

මක්කානිගොඩ අස්සජි හිමි

සම්බුදුදහම සිව්වනක් පිරිස සීල සමාධි ප්‍රඥා යන ත්‍රිවිධ ශික්ෂා මාර්ගයෙහි ක්‍රමිකව හික්මවමින්, යොදවමින්නිර්වාණගාමිණිප්‍රතිපදාව වෙත සමීප කරවන දහමකි. ඒ සඳහා අනුපූර්ව වැඩපිළිවෙළක් දේශිතය. චරිතය සකස් කිරීමත්, මනස හික්මවීමත්, නුවණැසින් ලෝකය හා ජීවිතය විනිවිද දැකීමත් එමඟින් නිර්දේශිතය. නිර්වාණගාමී ප්‍රතිපදාවේ මූලය ශීලයයි. කාය වාග් සංවරය ඇති කොට පුද්ගලයාගේ බුද්ධිය අවදි කිරීම අත්‍යවශ්‍ය වූවකි. සීලයෙන් පිරිසුදුවම එය කළ යුතු ය.
යෝචාවචර ජීවිතයක් ගත කරන්නකු තම සීලාදී ගුණ ධර්ම පූරණයෙහි දී වතාවත් කිරීම අවශ්‍යම කරුණකි. චුල්ලවග්ග පාලියෙහි සඳහන් කරන පරිදි වත් නොපුරන්නේ නම් සිල් නොපුරයි. අපිරිසුදු සිල් ඇති අනුවණයා, චිත්ත සමාධිය නොලබන බව එහි සඳහන් වෙයි. සිල් වර්ග කරන අවස්ථාවේ දී අභිසමාචාරික හා ආදි බ්‍රහ්මචරියක යනුවෙන් කොටස් දෙකකට බෙදා දක්වා ඇත. බ්‍රහ්මචර්යාවට මුල්වන ශික්ෂාවන් ආදි බ්‍රහ්මචරියක ශික්ෂාවන් වන අතර උසස් හැසිරීමට ඉවහල්වන පිළිපැදීම් ආභිසමාචාරික නම් වෙයි. ධර්මානුධර්ම ප්‍රතිපත්තියට ජීවත්වන අනුගාමිකයින් ඊට අදාළ වූ උසස් චර්යාවන් ප්‍රගුණ කළ යුතුය. නැතිනම් වතාවත්වල යෙදිය යුතු ය.
භික්ෂු ජීවිතයෙහි හැඩගැස්ම ඇතිවන්නේ සාමණේර අවධියේ පටන් ය. දහර සාමණේර සාමණේරීන් විසින් අනුගමනය කළයුතු වත් පිළිවෙත් ආරාමික ජීවිතයේ ප්‍රකට ලක්ෂණයක් විය. වැඩිහිටියන් නවක පැවිද්දන්ට ආදර්ශයක් වන ලෙස ඉහත සඳහන් කළ ආභිසමාචාරික වත් පිළිවෙත් හි යෙදීම සිදුවිය. ඒ අනුව පැවිද්දන් විසින් අනුගමනය කළයුතු වත් දහහතරක් සඳහන්ව ඇත.
එම වත් නම් 1. උපාධ්‍යාය වත 2. සද්ධි විහාරික වත 3. ආචාරිය වත 4. අන්තේවාසික වත 5. ආගන්තුක වත 6. ආවාසික වත 7. ගමික වත 8. අනුමෝදනා වත 9. භක්තාග්‍ර වත 10. පිණ්ඩපාත වත 11. ආරණ්‍ය වත 12. සේනාසන වත 13. ජන්තාපර වත 14. වැසිකිලි වත යන වත් ය. උපාධ්‍යායන් වහන්සේ යනු පැවිදි ජීවිතයට ඇවැසි ධර්මඤාණය ලබාදෙමින් ශ්‍රමණ සාරුප්‍ය ලෙස අරඹා දිවිපෙවත පිළිබඳව ගුරුහරුකම් ලබා දෙන වැඩිමහලු භික්ෂුවක් ය. සමීපයෙහි වෙසෙමින් අවශ්‍ය උපදේශයන් ලබා ගනිමින් උපාධ්‍යයන් වහන්සේ සමීපයෙහි වාසය කළ යුතු වෙයි. විශේෂයෙන් නිස සමාදන් විය යුත්තේ ද උපාධ්‍යයන් වහන්සේ වෙතිනි. උපසම්පදාවට පත්වන නවක භික්ෂූන් වසර පහක් ගතවෙනතුරු උපාධ්‍යයන් වහන්සේ ආශ්‍රයෙහි නිස සමාදන්ව වාසය කළ යුතු ය. වසර පහක අවමයකට යටත් වාසය කිරීමට බැඳී සිටී. එම නියමිත වසර පහ තුළ අපේක්ෂිත ධර්ම විනය ඤාණය ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම් තවත් වසර පහක් හෝ ඊට වඩා කාලයක් හෝ නිස සමාදන්ව සිටිය යුතු ය. උපාධ්‍යයන් වහන්සේ සෑහීමට පත්වන ආකාරයෙන් ක්‍රියා කළ යුතු ය. ප්‍රවෘජ්‍යාවෙහිදීත් උපසම්පදාවෙහිදීන් උපාධ්‍යායග්‍රහණය කළයුතු බව නියමයකි.
උපාධ්‍යයන් වහන්සේ පිළිබඳව චීවර, පිණ්ඩපාත, සේනාසන, ගිලානප්‍රත්‍ය යන සිව්පස පිළිබඳ සොයා බැලීම, සම්පාදනය කරදීම, පිළිගැන්වීම, අස්පරස්කර තැබීම, පිරිසුදු කිරීම වැනි කාරණා වතාවත් ලෙස දක්වා ඇත. ආචාර සමාචාර දැක්වීම්, විනය ධර්ම විචාරා දැන ගැනීම, උන්වහන්සේ නොවිමසා කටයුතු නොකිරීම, වැනි වතාවන් හැටකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් දැක්වෙයි. මේ මඟින් උපාධ්‍යායන්වහන්සේ හා සද්ධිවිහාරිකයන් වහන්සේ අතර මනා බැඳීමක් ගොඩනැගෙන අතර ධර්ම විනය ප්‍රගුණ වීමත්, ශික්ෂාකාමී බව වර්ධනය වීමත්, සුවච කීකරු ගුණ වර්ධනයත් ඉක්මන් ධර්ම මෝක්ෂ ප්‍රතිලාභයක් සැලසෙන බව ඉතා පැහැදිලිය. උපාධ්‍යායන් වහන්සේගේ ගුණය ශීලය රැකදීමත් සද්ධිවිහාරිකයාගේ කාර්යක් බව “උපාධ්‍යායන්වහන්සේ ඇවතකට ආසන්නව කථා කෙරේ නම් අවසරගෙන වැළැක්විය යුතුය.’ ඉඳින් උපාධ්‍යායන් වහන්සේට ශාසනයේ අනභිරතියක් උපන්නේ නම් එය සන්සිඳුවිය යුතු ය. සුදුස්සකු ලවා හෝ සන්සිඳු විය යුතු ය. ධර්ම කතාවක් හෝ කළ යුතුය. එමෙන්ම උපාධ්‍යායන් වහන්සේට කුකුසක් හෝ උපන්නේ ද දෘෂ්ටිගතියක් හෝ උපන්නේ ද සද්ධිවිහාරික නම විසින් විසඳාලිය යුතුය. සුදුස්සකු ලවා හෝ විසඳවාලිය යුතු ය. ධර්ම කතාවක් හෝ කළ යුතු ය. යන වතාවත් වලින් පැහැදිලිය. උපාධ්‍යායන් වහන්සේගේ ආජීව පාරිශුද්ධිය පිළිබඳවද තමන්ටත් වගකීමක් ඇති බව මේ කරුණුවලින් තහවුරු කර ඇත.
“සද්ධිවිහාරික වත්” යටතේ උපාධ්‍යායන් වහන්සේ තම සද්ධි විහාරිකයා වෙනුවෙන් කළයුතු වතාවන් සඳහන් වෙයි. අසනීප කරදරයකට පත් වූ සද්ධිවිහාරිකයාට පැන් තැබීම, දානය පිණ්ඩපාතය බෙදීම, ශුද්ධපවිත්‍ර කිරීම උපස්ථාන කිරීම කළ යුතු ය. එමෙන්ම ගුණයෙන් සීලයෙන් පිරිහෙන්නේ නම් ඒවායින් මුදාගෙන ආරක්ෂා කිරීම උපාධ්‍යවරයාගේ වගකීමක් ද වෙයි.
අනතුරුව සඳහන්වන “ආචාර්ය වත” හා “අන්තේවාසික වත” ඉහතින් සඳහන් කළ “උපාධ්‍යාය හා සද්ධිවිහාරික වත”ට සමාන වෙයි. එම නියමයන් පිළිපැදීමෙන් එම වතාවත් සිදු කළා වන්නේ ය. ආචාර්යවරයා යනු පැවිදි උපසම්පදාවේ දී ගුරු තනතුරේ පිහිටන කෙනාය. ශිෂ්‍යයා පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම දරනුයේ උන්වහන්සේය අන්තේවාසිකයා යනු අතවැසි පුද්ගලයා ය. එනම් තම විහාරස්ථානයෙහි වාසය කරන ගෝලයින් ය. ඔවුනොවුන් පිය පුතු සඤ්ඤාවෙන් ක්‍රියා කළ යුතු යනු විනය නියමයයි. දෙමාපියන්ගෙන් ඈත් වූ දරුවාට දෙමාපියන් වන්නේ ආචාර්ය උපාධ්‍යායවරුන්මය.
භික්ෂු ජීවිතය “පරපටිබද්ධ” වූවකි. එනිසා බොහෝවිට චාරිකාවේ සැරිසරමින් මහජනයාට හිතසුව පිණිස ක්‍රියා කළහ. ඒ යන ගමනේ දී අතර මඟ හමුවන ආරණ්‍යයක, සේනාසනයක නැවතීයෑම පිළිවෙතයි. එබඳු අවස්ථාවේ දී ආගන්තුකව පැමිණෙන භික්ෂූන් පිළිගෙන අවශ්‍ය පහසුකම් සලසාලීම නේවාසික භික්ෂූන්ගේ වගකීමයි. ඒ වෙනුවෙන් නියමිත වතාවත් සමූහයකි. එමෙන්ම ආගන්තුකව පැමිණෙන්නෙන් ද පිළිපැදිය යුතු වතාවත් ඇත. ආගන්තුක වත තුළින් පෙන්වා දී ඇත්තේ එසේ ආගන්තුකව පැමිණෙන්නන් සතු කාර්ය භාරයයි. තමන් පැමිණි තැන ඇති වැඩපිළිවෙළ හඳුනාගෙන එම ආරාමික පරිසරයට හානියක් නොවන ලෙස හැසිරිය යුතු ය. ක්‍රියා කළ යුතු ය. එම ස්ථානයෙහි ඇති උපකරණ ද්‍රව්‍ය ආරක්ෂා කළ යුතු ය. පිරිසුදුව පරිහරණය කළ යුතු අතර තමා පිටවී යන විට අනතුරුව එන අයට ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ආකාරයෙන් අව්වේ වේලා පිළිවෙලකට අසුරා තබා යා යුතු ය. වැසිකිලි කැසිකිළි පිරිසුදු කර තැබීමද වතාවතකි.
“ආවාසය” යනු නේවාසිකාගාරයයි. නැතහොත් “පන්සලයි” ආවාසයක වැඩවාසය කරන භික්ෂූන් වහන්සේලා විසින් පිළිපැදිය යුතු වත ආවාසික වතයි. විහාරස්ථානයක තිබිය යුතු අංගෝපාංග ක්‍රමිකව තබා ගෙන එන යන භික්ෂූන් වහන්සේලාගේ සුවපහසුව ආරක්ෂාව සුරැකෙන ලෙසින් ක්‍රියා කිරීම නේවාසික භික්ෂූන්ගේ වගකීම වෙයි. විහාරස්ථානයට වඩින වැඩිහිටි හිමිවරුන් පිළිගැනීම, පාසිවුරු ගෙන නිසිතැන්හි තැන්පත් කිරීම පැන් පහසු කිරීම, ගිලන්පස පිළිගැන්වීම පවන් සැලීම වැනි වතාවත් කළ යුතු ය. පිටතින් ආගන්තුකව පැමිණෙන අයගේ පහසුව තකා විහාරස්ථානයේ වැඩපිළිවෙළ කියාදිය යුතු ය. විහාරස්ථානයෙහි ආගමික වතාවත් සිදුකරන පිළිවෙළ, දන් පැන් වළඳන වේලාවන් දැන්වීමාදිය ද ඊට අයත් වේ.
“ගමිකවත” නමින් හැඳින්වෙන්නේ ගමනාරම්භක භික්ෂූන් විසින් පිළිපැදිය යුතුවතයි. තමන් සිටි ස්ථානයේ උපකරණ ආදියෙහි ආරක්ෂාව පිළිබඳව සැලකිලිමත්ව ක්‍රියා කළ යුතුය. ඒවා රැක තබා යාමත් අන්‍ය පිරිසකට පරිභෝගයට අවස්ථාව සැලසීමත් ඉන් අදහස් කෙරේ.
“අනුමෝදනා වත” යනුවෙන් සඳහන් වන වත දානය වළඳා අවසන දායකයන්ගේ සිතේ සතුට වඩන ආකාරයෙන් කළයුතු අනුශාසනයයි. එය බුද්ධ නියමයකි.පිරිසේ සිටින ප්‍රධාන භික්ෂූන්වහන්සේ නමක් විසින් එය ඉටුකළ යුතු ය. “අනුමෝදනා වත සපුරන තෙර නමට ථෙරානුථෙර සතර පස්නමක් රැඳී සිටිය යුතු බවට නියමයක් පනවා ඇත. කළ පින්කම පිළිබඳව අනුව සිතා සතුටට පත්වීමට එමඟින් දායකයාට අවස්ථාව ලැබේ. බුද්ධ කාලයේ දී එලෙස අනුමෝදනා අවස්ථාවේ දී මඟඵල ලැබූ දායකයන් පිළිබඳ කතා පුවත් ඇත.
නව වෙනිව සඳහන් වන්නේ “භත්තාග්‍ර වතයි” එනම් දානය වළඳන ශාලාවේ වතයි. තමන් වාසය කරන විහාරස්ථානයෙහි නිර්මිත දැනුම් දීම අනුව විනයෙහි දක්නා පරිදි පා සිව්රු දරා පිණ්ඩපාතය සඳහා වැඩිය යුතු ය. මහජනයාගේ ප්‍රසාදය වැඩෙන ලෙස හැසිරෙමින් පිණ්ඩපාතය ලබාගෙන දානශාලාව වෙත පැමිණ වටපිට නොබලා දානය වැළඳිය යුතු ය. දාන ශාලාව අපිරිසුදු නොවන ලෙස ඉඳුල් වතුර බැහැර කිරීම ද වතකි. සියලුම භික්ෂූන් වහන්සේලා දානය වළඳා අවසන්වන තුරු අත නොසේදීම ද වතකි. දානය දෙන දායකයන්ගේ ප්‍රසාදයත් භික්ෂූන්ගේ විනයානුකූල පැවැත්මත් රැකෙන වැඩපිළිවෙළක් එයට අන්තර් ගත ය.
“පිණ්ඩචාරිකා වත” දසවැනිව සඳහන් වේ. භික්ෂුව පිඬු පිණිස හැසිරීමේ දී ශාසනානුලෝමික විය යුතු ය. ඒ සඳහා ගම් පිවිසෙන භික්ෂුව සිවුර හැඳීමේදී තෙමඩුළු වසා පිරිමඩුළුකොට අඳනය හැඳ බඳපටිය බැඳ තනිපොට සිව්රත් දෙපට සිවුරත් එක්කොට පොරවා ගණ්ඨිපාස ගැට ගසා සෝදාගත් පාත්‍රය ගෙන සන්සුන්ව සංවරව ගමට පිවිසිය යුතු ය. පිණ්ඩපාතය බෙදනු කැමතිද? යන්න දායකයන්ගේ ඉරියව්වලින් හැඳිනගෙනම ඒ තැනට යායුතු අතර වම් අතින් සඟල සිවුරු කොන ඔසවා පාත්‍රය විවෘත කර දායකයාට බෙදීමට හැකිවන ලෙස සිටිමින් පිළිගත යුතු ය. පිණ්ඩපාතය ලබාගත් පසු දානශාලාවට පැමිණ ආසන පැනවීම, පැන්තැබීම ආදිය කළ යුතු ය. අන් අයගේ පහසුව සැලසීම කෙරෙහි තමන් අවධානය යොමු කළයුතු බව මේ වත්වලින් අවධාරණය කොට ඇත.
එකොළොස් වැනිව දක්වා ඇත්තේ “ආරණ්‍ය වත”යි බුද්ධකාලීන බොහෝ භික්ෂූහු ආරණ්‍යයකම විසූහ. ආරණ්‍යයක වසන විට තමතමන් විසින් පිරියයුතු වත් පිළිවෙත් ගැන මනාව දැන සිටිය යුතු ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩසිටි අවධියෙහි එක්තරා ආරණ්‍යයක වැඩ සිටි භික්ෂූන් එහි ජලය ආදිය සම්පාදනය නොකොට දිශානුදිශා ආදිය නොදැන වාසය කළහ. දිනක එක්තරා හොරු පිරිසක් එහි පැමිණ පැන් ඉල්ලූහ. ගිනිගානාදඬු හා ගින්දර ගැනත්, නැකැත් ගැනත්, දිශා අනුදිශා ගැනත් ඇසූහ. ඒ අවශ්‍යතා ඉටුකරලීමට එම භික්ෂූන් අපොහොසත් වූයෙන් හොරුන් වෙතින් පහර කෑහ. එය අරමුණු කරගෙන ආරණ්‍යවාසීන් පිළිපැදිය යුතු වත් පැනවීමට තීරණය කර ඇත. වේලාසනින් අවදිවී බණ භාවනා කටයුතුවල යෙදීම, බඩු බාහිරාදිය සුරක්ෂිතව තබා පිඬු පිණිස හැසිරීම, සංවර ලෙස ගමන් කිරීම, සඟල සිවුරු දැරීම, ජලය හා ගිනිගානා දඬු සපයා තැබීමාදිය එයට ඇතුළත්ව ඇත.
අනතුරුව දක්වා ඇත්තේ “සේනාසනවත්” ය. සේනාසනය ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම, පාත්‍රාසිව්රු තැන්පත් කරන අයුරු, ගී‍්‍රෂ්ම හා වර්ෂා කාලවල දොර ජනෙල් භාවිතා කිරීම වැසිකිළි කැසිකිළි පවිත්‍ර කිරීම, වැඩිහිටි අය නොවිමසා කටයුතු නොකිරීම වැනි කරුණු ඊට ඇතුළත්ය.
දහතුන්වන වත “ජන්නාඝ වතයි” එනම් නාන පැන් පහසුවන ස්ථානය සම්බන්ධ වත්ය. පැන් සැකසීමේ දී අධික ලෙස, දර යොදා ගිනි නොදැල් විය යුතු මෙන්ම වැඩහිටි අණට කීකරු විය යුතු බවත් එහි සඳහන් ය. එහි පවිත්‍රතාවය රැක ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතු ය. වැඩිහිටි ස්වාමීන්වහන්සේලාට පැන් පහසුව සඳහා උදව්දීමත් හා අවසන් වූ අයට බාධා නොවන ලෙස නෑමත් වැදගත්ය. අවසානයට පැන්තොටට ගිය කෙනා මැටි ආදී සියල්ල සෝදා පවිත්‍ර කොට ගිනි නිවා දොර වසා පුටු ආදිය අසුරා තැබිය යුතු බවද සඳහන් වෙයි.
අවසාන වශයෙන් සඳහන් වන්නේ “වැසිකිළි වතය” විහාරාරාමයක ඉතා පවිත්‍රව තිබිය යුතු අංගයකි, වැසිකිළිය. ශරීර කෘත්‍ය කිරීමේ දී වැඩිහිටි පිළිවෙල (වෘද්ධපටිපාටිය) අනුදැන නැත. එම ස්ථානයට ආ අනුපිළිවෙල අනුව එම කාර්ය කළ හැකිය. පැමිණි පිළිවෙලින් සිට උගුර පෑදීමන් ඇතුළත කෙනෙකු සිටින්නේ නම් ඔහුත් උගුර පෑදීමත් කළයුතු ය. සෝදන බඳුනෙහි ජලය ඉතිරි නොකළ යුතු ය. පුසන් කුරු (කසළ මඟ රැඳෙන කොටස් ඉවත් කරන ඉරටු) භාජනය පිරී ඇත්නම් ඒවා ඉවත් කළ යුතු ය. නිතර වැසිකිලිය පවිත්‍රව තබා ගත යුතු ය. බුද්ධකාලයෙහි වැසිකිළි බඳුනක ජලය ඉතිරිකොට යාම නිසා විනයධර හා ධර්මධර භික්ෂූන් දෙපිරිස අතර වාදවිවාද ඇතිවිය. ඔවුන්ට සමඟි වන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කළත් සමඟි වී නැත. එනිසා අවවාදයක්ම නොවූ භික්ෂූන් අතහැර බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරිලෙයියක වනයට වැඩම කළ බව ඉතා ප්‍රකටය.
ඉහතින් සඳහන් කළ වත් පිරීමෙන්ම සිල් පිරෙන බවත් එය චිත්තසමාධියට හේතුවක් වන බවත් විදර්ශනා නුවණින් ධර්මය දකින එබඳු තැනැත්තා නිවන ලබන බවත් චුල්ලවග්ගපාලියෙහි දී දක්වා ඇත. වත් නොපුරන තැනැත්තා සිල් පිරීම නොකරන බවත් අපිරිසුදු සිල් ඇති නුවනැති තැනැත්තාට සිත එකඟ කර ගත නොහැකිය. එකඟ නොවූ විසිරුණු සිත් ඇත්තේ මොනවට දහම් නොදකී. සදහම් නොදකින තැනැත්තා දුකෙන් නො මිදෙයි. වත් පුරන තැනැත්තා සිතේ එකඟ බව ලබනු ඒකාන්තය. ඔහු ඤාණවන්තයෙකි. නුවණින් ජීවිතය හා ලෝකය විනිවිද දැකීමෙහි සමත්ය. සදහම් දකින්නා සියලු දුකෙන්ම අත්මිදීම ලබන්නේ ය.
අනතුරුව දක්වා ඇත්තේ “සේනාසනවත්” ය. සේනාසනය ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම, පාත්‍රාසිවුරු තැන්පත් කරන අයුරු, ගී‍්‍රෂ්ම හා වර්ෂා කාලවල දොර ජනෙල් භාවිතා කිරීම වැසිකිළි කැසිකිළි පවිත්‍ර කිරීම, වැඩිහිටි අය නොවිමසා කටයුතු නොකිරීම වැනි කරුණු ඊට ඇතුළත්ය.
දහතුන්වන වත “ජන්නාඝ වතයි” එනම් නාන පැන් පහසුවන ස්ථානය සම්බන්ධ වත්ය. පැන් සැකසීමේ දී අධික ලෙස, දර යොදා ගිනි නොදැල් විය යුතු මෙන්ම වැඩහිටි අණට කීකරු විය යුතු බවත් එහි සඳහන් ය. එහි පවිත්‍රතාවය රැක ගැනීමට ක්‍රියා කළ යුතු ය. වැඩිහිටි ස්වාමීන්වහන්සේලාට පැන් පහසුව සඳහා උදව්දීමත් හා අවසන් වූ අයට බාධා නොවන ලෙස නෑමත් වැදගත්ය. අවසානයට පැන්තොටට ගිය කෙනා මැටි ආදී සියල්ල සෝදා පවිත්‍ර කොට ගිනි නිවා දොර වසා පුටු ආදිය අසුරා තැබිය යුතු බවද සඳහන් වෙයි.
අවසාන වශයෙන් සඳහන් වන්නේ “වැසිකිළි වතය” විහාරාරාමයක ඉතා පවිත්‍රව තිබිය යුතු අංගයකි, වැසිකිළිය. ශරීර කෘත්‍ය කිරීමේ දී වැඩිහිටි පිළිවෙල (වෘද්ධපටිපාටිය) අනුදැන නැත. එම ස්ථානයට ආ අනුපිළිවෙල අනුව එම කාර්ය කළ හැකිය. පැමිණි පිළිවෙලින් සිට උගුර පෑදීමන් ඇතුළත කෙනෙකු සිටින්නේ නම් ඔහුත් උගුර පෑදීමත් කළයුතු ය. සෝදන බඳුනෙහි ජලය ඉතිරි නොකළ යුතු ය. පුසන් කුරු (කසළ මඟ රැඳෙන කොටස් ඉවත් කරන ඉරටු) භාජනය පිරී ඇත්නම් ඒවා ඉවත් කළ යුතු ය. නිතර වැසිකිලිය පවිත්‍රව තබා ගත යුතු ය. බුද්ධකාලයෙහි වැසිකිළි බඳුනක ජලය ඉතිරිකොට යාම නිසා විනයධර හා ධර්මධර භික්ෂූන් දෙපිරිස අතර වාදවිවාද ඇතිවිය. ඔවුන්ට සමඟි වන ලෙස බුදුරජාණන් වහන්සේ අවවාද කළත් සමඟි වී නැත. එනිසා අවවාදයක්ම නොවූ භික්ෂූන් අතහැර බුදුරජාණන් වහන්සේ පාරිලෙයියක වනයට වැඩම කළ බව ඉතා ප්‍රකටය.
ඉහතින් සඳහන් කළ වත් පිරීමෙන්ම සිල් පිරෙන බවත් එය චිත්තසමාධියට හේතුවක් වන බවත් විදර්ශනා නුවණින් ධර්මය දකින එබඳු තැනැත්තා නිවන ලබන බවත් චුල්ලවග්ගපාලියෙහි දී දක්වා ඇත. වත් නොපුරන තැනැත්තා සිල් පිරීම නොකරන බවත් අපිරිසුදු සිල් ඇති නුවනැති තැනැත්තාට සිත එකඟ කර ගත නොහැකිය.
එකඟ නොවූ විසිරුණු සිත් ඇත්තේ මොනවට දහම් නොදකී. සදහම් නොදකින තැනැත්තා දුකෙන් නො මිදෙයි. වත් පුරන තැනැත්තා සිතේ එකඟ බව ලබනු ඒකාන්තය. ඔහු ඤාණවන්තයෙකි. නුවණින් ජීවිතය හා ලෝකය විනිවිද දැකීමෙහි සමත්ය. සදහම් දකින්නා සියලු දුකෙන්ම අත්මිදීම ලබන්නේ ය.

සිතෙන් එහා...

ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන සියල්ලෙහි ම අනිත්‍ය බව, දුක් ගෙන දෙන බව, අනාත්ම බව සිතින් විමසා බැලූ මට ඉතිරි ව ඇත්තේ සිත අනිත්‍ය, අනාත්ම, දුක් සහිත බව විමසා බැලීමට යි.
ඇසින් දකින රූපයේ හැඩරුව, පාට, විශාලත්වය, හොඳ, නරක මේ සියලු විස්තර තැන්පත් වන්නේ සිතෙහි ය. අසන්නට ලැබුණු ශබ්දයේ මිහිරි අමිහිරි බව, ගොරහැඬි බව, සියුම් බව, මේ සියල්ල රැඳෙන්නේ සිතේ ම යි. නාසයට දැනෙන ගඳ-සුවඳ ගැනත්, දිවට දැනෙන රස ගැනත්, කයට දැනෙන පහස ගැනත් හඳුනාගන්නා ආකාරය සිතෙහි රැඳෙයි.
ඇසින් දුටු රූපය නිසා රූපය දුටු අවස්ථාවේ ඇසත්, රූපයත් එකතුවෙන් චක්ඛු විඤ්ඤාණ සිත ඇති වෙනවා. ඒ සමඟ ම ඇස, රූපය, චක්ඛු විඤ්ඤාණය, එකතුවෙන් චක්ඛු සම්ඵස්සය ඇති වෙනවා. එයින් රූපය හඳුනාගන්නා සඤ්ඤාවට අනුව සැප හෝ දුක් හෝ උපේක්ෂා වේදනාව පහළ වෙනවා. වේදනාව ඇති වන දැනෙන ආකාරයට ආශාව නැත් නම් තරහව නිසා සිතිවිලි සකස් වීම සිදු වෙනවා. ඒ සිතිවිලිවලට ආශා කිරීම කියන්නේ තණ්හාවෙන් නැවත නැවත උපාදාන කිරීම යි (සිතින් තදින් බඳීම). ඒ අනුව එම රූපයට ආශා කරනවා.

රූපය නිසා ඇති වූ වේදනාවට, ඇසට ආදි මේ සියල්ල කෙරෙහි ම සිතින් බැඳෙනවා. රූපය නිසා ඇති වූ වේදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර (සිතිවිලි) විඤ්ඤාණ යන පංච ස්කන්ධ ධර්මයන්ට සිතින් නැවත නැවත බැඳෙමින් පංච උපාදාන ස්කන්ධ ධර්මයන් ලෙස සකස් වෙනවා. මේ උපාදානය (සිතින් ග්‍රහණය කරගැනීම) සිතේ රැඳෙන මතකය බවට පත් වෙනවා. ඇසින් දුටු රූපය ගැන නැවත නැවත සිතමින් සිතිවිලි ආශාවෙන් හෝ තරහ සිතින් ඇති වුණේ නැත් නම් ඒ රූපය පිළිබඳ ව මතකය සිතේ රැඳෙන්නේ නැහැ. රූපය පිළිබඳ ව සිතේ රැඳුණ මතකය නිසා නැවත වරින් වර ඒ ගැන සිහි කරමින් සිතිවිලි ඇති කරගන්න අවුරුදු ගණනක් ගත වුණත් පුළුවන් වෙනවා.

එවිට ඒ මොහොතේ පවා මුලින් රූපය දුටු දිනයේ ඇති වූ ලෙසින් ම වේදනා, සඤ්ඤා ආදි නාම ධර්ම පහළ වෙනවා; සිතිවිලි සකස් වෙනවා. එවිට සිතත් සිතේ ඇති වුණ අරමුණත් නිසා මනෝ විඤ්ඤාණ සිත පහළ වෙනවා. ඒ නිසා ඵස්සය ඇති වෙනවා. ස්පර්ශයට අනුව වේදනා, සඤ්ඤා පහළ වෙනවා; සිතිවිලි නැවත නැවත සකස් වෙනවා. ඒ ඇති වන පංචස්කන්ධ ධර්ම නිසා උපාදානය ඇති වෙනවා. උපාදානයට අනුව සසර නැවත උපතකට අවශ්‍ය කර්මභව සකස් වෙනවා. ජාතිය හෙවත් ඉපදීම නිසා ජරාව, ව්‍යාධිය, මරණය, සෝක පරිදේව ආදියෙන් දුකින් දුකට පත් වෙනවා.
නාසයට දැනුණ ගඳ සුවඳ පිළිබඳවත් මෙලෙසින් ම අතීත මතකය තුළින් ඕනෑ ම මොහොතක සිතිවිලි ඇති කරගන්නට පුළුවනි. ඒ ඇති වන සිතිවිලි මුලින් නාසයට එම සුවඳ දැනෙන විට ඇති වූ සිතිවිලි විලසින් ම සිතට දුක හෝ සතුට ලබා දෙනවා.
දිවට දැනුණ රසයක් නිසා මේ විදියට ම ඒ රසය ගැන සිතමින් පසු දිනක, නැත් නම් වෙනත් ඕනෑ ම වෙලාවක සිතිවිලි (නාම ධර්ම) ඇති කරගන්නට පුළුවනි. තිත්ත රස කසායක් වගේ බෙහෙතක් බීපු ආකාරය මතකයට නැඟෙන විට ඒ මොහොතේ පවා සිතට දැනෙන්නේ අමිහිරි බවක්. ඒ වගේ ම රසවත් ආහාරයක් ගැන සිහි වන විට කටට කෙළ උනනවා. රසය පිළිබඳ ආශාව නිසා ඛේට ග්‍රන්ථි පවා ඒ මොහොතේත් ක්‍රියාත්මක වෙනවා.
එලෙසින් ම කයට දැනුණු විවිධ ස්පර්ශයන් පිළිබඳ ව සිහිපත් කරමින් සතුටින් නැවත එය මෙනෙහි කරන විට සිතිවිලි ඇති වෙනවා. දුක් වේදනාවක් දැනුණත් එය ගැන පසු ව සිතන විට සිතිවිලි ඇති වෙනවා. මැදහත් වේදනාවක් ගැනත් ඒ වගෙ ම නැවත සිතද්දී සිතිවිලි ඇති වෙනවා. කුමන අරමුණක් ගැන හෝ ද්වේෂ සිතිවිලි ඇති වුණොත් නැවත එය සිතන විට ඇති වන්නේ ද්වේෂ සිතිවිලි ම යි.
මේ ආකාරයට අතීත රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස නිසා විවිධ කුසල් අකුසල් සිතිවිලි ඕනෑ ම මොහොතක ඇති වන්නට පුළුවනි. අනාගතය ගැන සිතමින් ඒ විදියට ම සිතිවිලි ඇති කරගන්නත් පුළුවනි.
ගෙයක් සෑදීමට බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ ගෙය මෙවැනි විදියට හදනවා යැ යි සිහින මවමින් සිතිවිලි ඇති වෙනවා. ඒ වගේ ම දානයක් දෙන්නට, වන්දනා ගමනක් යන්නට සැලසුම් කරමින් සිතිවිලි ඇති වෙනවා.
අධ්‍යාපනය ලබන කෙනකුට මම ඉගෙනගෙන වෛද්‍යවරයෙක්, ගුරුවරයෙක්, ඉංජිනේරුවෙක් වෙනවා යැ යි සිහින මවාගන්න පුළුවනි.
සිතින් කුමන ආකාරයේ සිතිවිලි ඇති වුණත් ඒවා කුසල් හෝ අකුසල් සිතිවිලි ම යි. මේ සිතිවිලි ආශාවෙන්, නැත් නම් තරහවෙන් එසේ නැත් නම් මෝහයෙන් (මුළාවෙන්) ග්‍රහණය කරනවා. ඒ සිතිවිලි අනිත්‍යයට යන දුක් ගෙන දෙන පාලනය කළ නොහැකි සිතිවිලි බව දන්නේ නැහැ. එනිසා මුළා වෙනවා. නමුත් සිතිවිලි අනිත්‍ය යි; අනාත්ම යි.
භාවනා කරන සමාධියක් උපදවාගැනීමට උත්සාහ කරන අවස්ථාවලදී මේ සිතිවිලි ඇති වී නැති වී යන අයුරු සිතින් ම දකින්නට පුළුවනි. සමහර වෙලාවට කොපමණ උත්සාහ කළත් භාවනා අරමුණේ සිත රඳවාගන්නට බැහැ: විවිධ සිතිවිලි ගලා එනවා. එවිට සිතිවිලි අනිත්‍යයට යන අනාත්ම දෙයක් බව වැටහෙනවා. ඒ වගේ ම ගැඹුරු සමාධිමත් අවස්ථාවක සිතිවිලි සිතට ගලා ගෙන ඒම නතර වෙලයි තියෙන්නේ. සමාධියෙන් මිදෙන විට නැවත සිතිවිලි ගලා එන්නට පටන් ගන්නා විට ම සිතට ලොකු බරකුත් දැනෙනවා. සැහැල්ලු බව සිතේ සංසිඳී ඇති බව නැති වන විට දුකක් දැනෙනවා. සිතිවිලි ඇති වෙමින් නැති වෙමින් යෑම සිතට අපහසුවක් බව එවිට වැටහෙනවා.
ඇති වෙන සෑම සිතිවිල්ලක් ම මොහොතින් නැති ව යනවා. නිරුද්ධ වී යනවා: රූප, වේදනා, සඤ්ඤා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන පංච ස්කන්ධ ධර්ම ඇති වී නැති වී යෑමක් පමණ යි. ඉතිරි වන කිසිවක් නැහැ. එහෙත් මේ ඇති වී නැති වී යන පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ට මුළා වෙනවා. නිත්‍ය, සුභ, ආත්ම වශයෙන් මුළා වෙනවා. අනිත්‍ය, දුක් සහිත අනාත්ම දෙයක් බව නොදන්නා මෝඩකම නිසා ලෝභයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන් උපාදාන කරනවා. පංච උපාදාන ස්කන්ධ ධර්ම බවට පත් වෙනවා. එයින් සසර ගමන නොනැවතී සකස් වෙනවා. උපාදාන ප්‍රත්‍යයෙන් භවය සකස් වෙනවා. භව ප්‍රත්‍යයෙන් ජාතිය, නැවත ඉපදීම නිසා ජරාව, ව්‍යාධි, මරණ සෝක පරිදේව දුක් ලැබෙනවා.
සිතේ ඇති වන කුසල්, අකුසල් සිතිවිලි සසර දුක් ලබා දෙමින් කල්ප ගණන් මැරෙමින් ඉපදෙමින් දුක් විඳින්නට සලස්වනවා. සතර අපා දුකට වැටෙනවා. කලාතුරකින් දිව්‍ය ලෝකවල, බ්‍රහ්ම ලේකවල ඉපදෙනවා. මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ඉපදෙනවා. මේ කොයි ලෝකයක ඉපදුණත් ඒ භවයේ සිටින තුරුත් විඳින්නේ දුකක් ම යි. පංචස්කන්ධ ධර්මයන්ගේ පැවතීම ම දුකක් බව බුදු පියාණන් පෙන්වා දී තිබෙනවා.
අද මිනිසකු හැටියට ඉපදී සිටියත් මැරෙන මොහොතේ ඇති වන අවසාන සිතිවිල්ල ද්වේෂ සහගත සිතක් වුණොත් යකකු වෙලා ඉපදෙන්න පුළුවනි; නැත් නම් අපායේ ගිනිදැල් මැද නිරි සතෙක් වෙන්න පුළුවනි. එදාට ඇති වන්නේ ඒ භවයට ගැළපෙන විදියේ සිතක්. අද තිබෙන සිත එදාට නැහැ. ඒ භවයට ගැළපෙන විදියේ සිතිවිලි උපදින සිතක් තමයි එදාට ඇති වන්නේ. සිත භවයෙන් භවයට වෙනස් වෙනවා. අද මිනිසෙක් ලෙස ලැබී තියෙන උසස් වූ මනස (සිත) අපායේ නිරි සතකුට නැහැ. උපදින භවයට අනුව ඇති වන සිතේ සිතිවිලිත් එයට සරිලන විදියට වෙනස් වෙනවා. තිරිසන් සතකුගේ සිතිවිලි ඊට වඩා වෙනස්. මනුෂ්‍යයකු හැටියට කන-බොන කෑමට නොවෙයි තිරිසන් සතකු පි‍්‍රය කරන්නේ. තිරිසන් සතෙක් ඕනෑම ජරාවක් කනවා. මැරිල කුණු වෙලා ගිය සතෙකුගේ මස් ටික කන්න බලු කපුටු රෑන් පොරකනවා. ඒ තිරිසන් සතුන් මිනිස් භවයක ඉපදුණොත් කුණු වෙලා ගිය මස් කන්න ප්‍රිය වෙන සිතක් එදාට ඇති වන්නේ නැහැ. මේ සිත වෙනස් වෙනවා: භවයෙන් භවයට සිත වෙනස් වෙනවා. සිතේ ඇති වන සිතිවිලිත් මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙනවා. මේ සිත අනිත්‍ය දෙයක් බව, දුක් ඇති වන දෙයක් බව, අනාත්ම දෙයක් බව මෙයින් වැටහෙනවා.
ධම්මපදයේ මුල් ගාථා දෙකෙන් අපිරිසිදු සිත නිසා භවයෙන් භවයට දුක් ලැබෙන බවත්, පිරිසිදු සිතින් කරන කියන දේ නිසා සැප විපාක ලැබෙන බවත් බුදුපියාණන් පෙන්වා දී තිබෙනවා. ඒ වගේ ම සිතේ ඇති වන සිත කිලිටි කරන ක්ලේශ ධර්මයන් දුරු කිරීමෙන් නිවන් සුවය අත්කරගැනීමටත් මාර්ගය බුදු පියාණන් පෙන්වා දුන්නා.
පාපි සිතිවිලි නිසා සතර අපායේ දුක් විඳින්නට සිදු වෙනවා. කුසල් සිතිවිලි නිසා දිව්‍ය ලෝක, බ්‍රහ්ම ලෝක ආදියේ සැප විඳින්නට ලැබෙනවා. මනුෂ්‍යයකු හැටියට ඉපදී හොඳ ඇඳක සැපට නිදාගත්තත්, බල්ලකු වෙලා ඉපදුණොත් නිදාගන්න පි‍්‍රය කරන්නේ පයින් හාරා හදාගත්ත පස් ගොඩක. ඒ ඒ භවයට අනුව ඇස, කන, නාසය, දිව, කය යන ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන රූප, ශබ්ද , ගන්ධ, රස, පහස සියල්ල වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව සිතක් සිතේ ඇති වන සිතිවිලිත් වෙනස් වෙනවා.
මැරෙන මොහොතේ බුදුගුණ, ධර්මයේ ගුණ ආදි කුසල් සිතක් ඇති වුණොත් දිව්‍ය ලෝකයක ඉපදෙන්න පුළුවන්. එවිට දිව්‍ය ශරීරයට ලැබෙන පහස මීට වඩා සුවදායක යි. ඒ අනුව සතුටින් සැහැල්ලුවෙන් ඉන්නට පුළුවන් සුවපත් සිතක් ඇති වෙනවා.
ඒත් ඒ දිව්‍යමය ශරීරයත්, ඒ සිතත් අතහැරී ඒ භවයෙන් සමු ගන්නට දවසක් එනවා. දෙවියකු හැටියට ඉහළ ම සැප වින්දත්, ඒ සුවය අතහරින්නට සිදු වන විට සිතට විශාල දුකක් දැනෙනවා. සැපය අත්හරින්නට යන මොහොතේ දරාගන්න බැරි දුකක් ඇති වෙනවා. ශක්‍ර දෙවියන් ආයුෂ ඉවර වී යන මොහොතේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ළඟට ඇවිත් දුකින් ඒ ගැන කියා ඇති බව පොතපතින් දැනගන්න තිබෙනවා. කුමන භවයක ඉපදුණත් මේ සිත නිසා දුකක්මයි ලැබෙන්නේ. ඇස, කන, නාසය, ආදියට හමු වන අරමුණු නිසා දුකක් ම යි ඇති වන්නේ. ඇසට ප්‍රිය රූප නිසා සතුටක් ලැබුණත්, ඒ අරමුණු නැති වී යෑම නිසා දුකක් ලැබෙනවා. ඒ වගේ ම ප්‍රිය රූපවලට ආශා කිරීම නිසා සසර නැවත ඉපදෙමින් නැවත නැවත දුකින් දුකට පත් වෙනවා. අප්‍රිය අරමුණු නිසාත් ඒ වගේ ම එයින් සිතට දුකක් ඇති වෙනවා. අප්‍රිය අරමුණු සමඟ ගැටීම දුකක්. ඒ වගේ ම ද්වේෂ සිතින් සිතිවිලි ඇති වීම සසර දුකටත් හේතු වෙනවා. මේ විදියට ම අනිත් ඉන්ද්‍රියන්ට ගෝචර වන අරමුණු නිසාත් ලැබෙන්නේ දුකක් ම යි. මේ සියලු සිතිවිලි නැති වී යනවා. මොහොතක් පාසාම සිතිවිලි කෝටි ගණන් ඇති වනවා; පවතිනවා; නැති වෙනවා. ඉතිරි වන දෙයක් නැහැ. සියල්ල හිස් දෙයක් බවට පත් වෙනවා.
ඒ වගේ ම ඇස කන, නාසය ආදි ඉන්ද්‍රියන් අනිත්‍යයට යනවා; මෝරා වයසට යනවා; ජරාවට පත් වෙනවා. මරණයේදී මේ සියල්ල අතහැර දමන්නට සිදු වෙනවා. මේ රූපය එදාට අතහැර දමන්නට සිදු වෙනවා.
සිතිවිලි නිසා දුකක් ම යි ලැබෙන්නේ. සිතේ පැවතීම නිසා විවිධ සිතිවිලිවලින් කුසල් අකුසල් සිදු වෙනවා. එයින් දුකක් ම යි විඳින්නේ; දුකක් ම යි ලැබෙන්නේ. මේ සිත දුකක් ම යි. සිත අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි; අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි; අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි...
සිතේ ඇති වන සිතිවිලි අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි; අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි...
සිතේ ඇති වන සිතිවිලි නිසා දුකක්මයි ලැබෙන්නේ...
සිතිවිලි නිසා ම යි දුක් ඇතිවන්නේ...
ප්‍රිය සිතිවිලිත් නැති වෙනවා...
සිතිවිලි පාලනය කළ නොහැකි අනාත්ම දෙයක්. සිතිවිලි මට ඕනෑ විදියට ඇති කරගන්නත් බැහැ. ඕනෑ විදියට නැති කරගන්නත් බැහැ. සිතිවිලි අනාත්ම යි. සිතිවිලි අනාත්මයි.
සිත අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි...
සිතිවිලි අනිත්‍ය යි; දුක යි; අනාත්ම යි...
සිතිවිලි අත්හරිමි... අත්හරිමි... අත්හරිමි...
සිතිවිලි අත්හැරී ගිය ඒ ශාන්ත සුවයෙන් සැමදෙනා ම සුවපත් වෙත්වා!
සීතා පද්මිනි ලියනගේ

වස්සානයයි සිවුරේ කථාවයි තුන්සිවුර


“අනුජානාමි භික්ඛවෙ. න රජනානි, මූල රජනජ ඛන්ධරජනං
නචරජනං පන්තරජනං,පුපථරජනජ, ඵලරජනං”
එනම්, 1.මුල් පඬු, 2. දඬු පඬු 3.පොතු පඬු 4. කොළ පඬු 54. මල් පඬු 6. ගෙඩි පඬු
එහෙත් ජබ්බග්ගිය භික්ෂූන් වහන්සේලා විවිධ වර්ණයෙන් යුතු සිවුරු පරිභෝග කළ හෙයින් පඬු පෙවීම සඳහා නොගත යුතු වර්ණ ද දැක්වේ.
1.නිල්, 2.දම් 3.කොළ 4. රෝස 5. කළු 6. තද රතු 7. තද කහ
මෙම වර්ණයන් සිවුරු පඬු පෙවීමට භාවිතා නොකරයි.සිවුරේ පැහැය විය යුත්තේ පඬු පැහැයයි. එය වීරාගි බවෙහි සංකේතයයි. 1.පඬු පිසින උදුනක් 2. පඬු සැළියක් 3. පඬු කිණිස්සක් 4.පඬු හැන්දක් 5.පඬු කළයක් 6.පඬු ඔරුවක්
ආදිය වරින් වර අනුමත කළහ. මේ නිසා භික්ෂූන් වහන්සේලා පඬු පෙවු මගධ ක්ෂේත්‍රය මෙන් සැකසූ සිවුරු පරිභෝග කළහ.
මෙම පසුබිම යටතේ සිවුරු බහුලව පරිභෝග ද භික්ෂූන් තුළ අල්පේච්ඡ බව නැති වී ගොස් බහුභාණ්ඩ තත්වයට පැමිණියේය. ඒ නිසා සමහර භික්ෂූහු සිවුරු පොදි ඔසවාගත් හිසෙහිද සිවුරු විසි කොට කරෙහිද සිවුරු විසිකොට උකුළෙහි ද තබා ඒ ගමන් කරන භික්ෂූන් විශාලාවෙහි සිටින බව බුදුන් වහන්සේ දුටහ. ඒ නිසා සිවුරු පරිභෝජනයෙහි සීමා තබන්නට සිත් විය. එහෙයින් තුන් සිවුරක් මෙසේ අනුමත කළහ.

“අනුජානාමි භික්ඛවෙ නිචීවරං දිග – ණං සංඝාමිං 
එකචචියං උත්තරාසංඝං, එකවචියං අන්තරාවාසකං”

මහණෙනි, මම දෙපටක් ඇති සඟල සිවුරුද එක් පටක් ඇති උතුරු සඟළ සිවුරුද, එක් පටක් ඇති අඳනා සිවුරුද අනුදනිමි” යනුවෙන් වදාළහ. මෙය වරදවා වටහාගත් භික්ෂූන් වහන්සේලා එක් තුන් සිවුරකින්ම ආරාමවෙහිද නවතුන් සිවුරකින් ගමෙහිද,අනෙක් තුන් සිවුරකින් නෑමෙහිද යෙදීමෙන් ඔවුන්ගේ අල්පේච්ඡ බව ඉක්මවා ගොස් සංකීර්ණත්වය පැමිණියේය. එහෙයින් අතිරේක සිවුරු දැරීම අනුමත නොකළහ.
එසේම අවස්ථානුකූලව විවිධ වස්ත්‍රයෙන් කළ සිවුරු මෙසේ අනුමත කළහ.
1.අලුත් වස්ත්‍රයෙන් හා වරක් සේදු වස්ත්‍රයෙන් කළ දෙපටක් ඇති සඟල සිවුර 
2.එක් පටක් ඇති උතුර සඟල සිවුර 
3. එක් පටක් ඇති අඳනා සිවුර 
4.පැරණි වස්ත්‍රයෙන් කළ සිවුපටක් ඇති සඟල සිවුර 
5.පැරණි වස්ත්‍රයෙන් කළ දෙපටක් ඇති උතුර සඟළ සිවුර 
6.පැරණි වස්ත්‍රයෙන් කළ දෙපටක් ඇති අඳනා සිවුර 
7.පාංසුකූලයෙහි කැමති පමණ පට ඇති සිවුර 
8.කඩපිලෙන් අවුළා ගත් වස්ත්‍රයෙන් කළ සිවුර එසේම සිවුරෙහි අණ්ඩලීම ක්‍රම කිහිපයක් වශයෙන් දැක්වීය.

1.අග්ගළං – අණ්ඩලිම 
2.තුන්නං – නූලෙන් එල්ලීම 
3.ඔවට්ටිකං – වැට් කොට මැසීම 
4.කණ්ඩුසතං – හෙවත් කෑලිපිට කෑලි ඇල්ලීම 
5.දැළහී කම්මං – දැඩි කිරීම

මෙසේ සිවුරු පරිහරණය කළ අතර එහෙත් ජබ්බග්ගිය භික්ෂූහු විවිධ වර්ණ වලින් යුතු සිවුරුවලට අමතරව විනය නීති ඉක්මවා ගිය වස්ත්‍ර ද දැරූහ. එනම්
1.නොසිඳු දාවලු ඇති සිවුරු දැරීම 
2.දික් දාවලු ඇති සිවුරු දැරීම 
3. මල්කම්කළ දාවලු ඇති සිවුරු දැරීම 
4. පෙණසේ ගෙතු දාවලු ඇති සිවුරු දැරීම 
5.සැට්ට දැරීම 
6.හිස් වෙළුම් දැරීම

මෙහිදි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැනවීම වූයේ ඒ සියල්ල දැරීම දුකුලා ඇවැත් වන බවයි.
”න භික්ඛවෙ සබ්බනීලකානි චීවරානි ධාරෙනනබ්බානි . න
සබ්බපීනකානි චීවරානි ධාරෙනබ්බානි. න සබ්බලොහිතකානි චීවරානි ධාරෙනබ්බානි, න සබ්බමඤ්ජෙට්ඨකානි චීවරානි ධාරෙනබ්බානි, න සබ්බ කණහානි චීවරානි ධාරෙත ‘බානි. න සබ්බ මහාරධගරත්තානි චීවරානි ධාරෙතබ්බානි, න සබ්බපමහානාමතේහානි චිවරානි ධාරෙතබ්බපානි, න සබ්බමහානාමතේහානි චිවරානි ධාරෙතබ්බානි, න අච්ඡින්නදසානි චීවරානි ධාරෙ තබ්බානි, න දීසදසානි චීවරානි ධාරෙනබ්බානි. න පුප්ඵදසානි චීවරානි ධාරෙතබ්බානි. න ඵණදසානි චීවරානි ධාරෙතබ්බානි, න කකුචුකං ධාරෙතබ්බං ,නිරීටකං ධාරෙතබ්බානි, න වෙඨනං ධාරෙතබ්බං,යො ධාරෙය්‍ය ආපන්හි දුක්කටස්ස”
මේ ශික්ෂාපදයට අනුව පහත දැක්වෙන සිවුරු නො දැරිය යුතුයි. එනම්
1.සියල්ල නිල්පැහැති සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
2.සියල්ල රන්වන් වූ සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
3.සියල්ල රතු පැහැති සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
4. සියල්ල මදටිය පැහැති සිවුර නො දැරිය යුතුයි 
5. සියල්ල කළු පැහැති සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
6. සියල්ල රන්මෑපිට පැහැති සිවුරු නොදැරිය යුතුයි 
7 . සියල්ල මුසුපැහැති සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
8. නොසිඳී දාවලු ඇතිසිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
9. දික් දාවලු ඇති සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
10. මල් දාවලු ඇති සිවුරු නො දැරිය යුතුයි 
11. පෙණ දාවලු ඇති සිවුර නො දැරිය යුතුයි 
12.අඟිය නො දැරිය යුතියි 
13. සැට්ට නො දැරිය යුතුයි 
14. හිස් වෙළුම් නො දැරිය යුතුයි

යමක් මෙම නො දැරිය යුතු සිවුරු දරන්නේ නම් දුකුලා ඇවැත් සිදුවේ.
සිවුරු පරිහරණ වැදගත් අංගයක් වශයෙන් වැසි සළුව දැක්විය හැකිය. මුල් යුගයේ භික්ෂූන් අතර වැසි සළුව භාවිතා නොවු අතර විශාඛා උපාසිකාවගේ ඉල්ලීම පරිදි අනුමත කළහ. විශාඛාවගේ ඇරයුම මත දානයට වඩින්නට භික්ෂූන් සූදානම් වීමට බොහෝ වේලාවක් ගතවිය. එයට හේතුව වූයේ ජේතවනයට වසින්නා වූ වැස්සෙන් භික්ෂූන්ගේ කය තෙමීමයි. ඉන්පසු භික්ෂූන් වහන්සේලා පසුදින බැහැර කළ සිවුරු ඇතිව කය තෙමූහ. අවසන සිරුරු සිහිල්කොට සුවපත් වු සිරුර ඇති භික්ෂූන් වහන්සේලා තම තමන්ගේ විහාරවලට වැඩියහ. මෙම කාරණය දුටු විශාඛා උපාසිකාව දන් වළදා අවසන් වු බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් වර අටක් ඉල්ලීය. එයින් එක් වරයක් වූයේ වැසි සළුව පරිහරණ අනුමැතිය ලැබීමයි.
මෙසේ සිවුරු භාවිත සිවුරු ප්‍රයෝජනයට ගත නොහැකි කල්හි ඒවා විවිධ අරමුණූ විෂයෙහි යෙදෙව්වේය
1.දිරාගිය සිවුරුවලින් ඇතිරිලි තනා ගැනීම 
2.දිරාගිය ඇතිලිරි වලින් බිසිඋර තනා ගැනීම 
3.දිරාගිය බිසිඋරවලින් බිමට අතුරන බුමුතුරුණු තනා ගැනීම.
4. දිරාගිය බුමුතුරුණුවලින් පාපිස්නා බිසි තනා ගැනීම 
5.දිරාගිය පාපිස්නාවලින් දුවිලි පිසදමයි 
6.පොළොව පිස දැමූ රෙදි කැබලි මැටි හා මිශ්‍රකර බිත්තිවල ආලේප කරයි.

මෙසේ විවිධ සංශෝධනවලින් යුක්තව භික්ෂූන් වහන්සේලා භාවිතා චීවරය විවිධාකාර සංවර්ධනය විය. එය භික්ෂූ ජීවිතේ මූලික අරමුණ ආරක්ෂා වන පරිදි අනන්‍යතාවය සුරැකෙන පරිදි විවිධ වෙනස්කම්වලට යොමු විය. නමුත් එය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට නොවෙනස්ව පැවත එම විශේෂ ලක්ෂණයකි.

මාංශ අනුභවයෙන් බෞද්ධයාගේ ආජිව පාරිශුද්ධභාවය කිළිටිවේද?

ශාස්‌ත්‍රපති කරඳන සමිත හිමි,
ශ්‍රී සුධර්මානන්ද පුරාණ මහා විහාරය, කොරසේ, උඩුගම්පොල


මෙවන් පැනයකට එකවිටම 'ඔව්' කියා හෝ 'නැත' කියා හෝ පිළිතුරක්‌ දිය නොහැකිය. මන්ද මේ සම්බන්ධව ග්‍රහණය කරගන්නා වැරැදි දෘෂ්ටි ගැනීමට ඇති අවස්‌ථා වැඩි නිසාය. මේ නිසා යමක්‌ දෙස පක්‌ෂග්‍රාහීව නොව මධ්‍යස්‌ථව බලා එහි පවතින යථා ස්‌වරූපය දැනගැනීම කළ යුතුය. බුදුපියාණන් වහන්සේ මාංස අනුභවය අනුමත කළේද? යන්න පිළිබඳව තොරතුරු පෙළ දහම තුළින් සපයාගත යුතුය. ඒ අනුව අපගේ පළමු අවදානය යොමු වන්නේ 'ම-Cධිම නිකායේ ජීවක සූත්‍රය' වෙතය. ජීවක සුත්‍රයට අනුව ජීවක තෙම බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් විමසා සිටින්නේ මාංස අනුභවය පිළිබඳ පැනයකි.

'ස්‌වාමීනි, ශ්‍රමණ ගෞතමයන් උදෙසා කරන ලද තමා පිණිස කරන ලද, මාංශ ඒ බව දැන දැන වළඳන්නාහයි මා අසා ඇත. මෙහි සත්‍ය, අසත්‍යතාව කුමක්‌ද? (ම. නි. ෂෂ, බු.ජ.මු. 1973, 54 පිටුව). 

ජීවකතුමන් බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් මෙවැනි පැනයක්‌ විමසා ඇත්තේ තමාට සමාජයෙන් අසන්නට ලැබුනු පුවතක්‌ වශයෙන්ය. එතුමාට අවශ්‍යවූයේ එහි පවතින සත්‍ය අසත්‍යතාව දැනගැනීමය.

ජීවක තුමන්ගේ පැනයට අනුව එම ක්‍රමයට මාංස අනුභවය කිරීම 'උද්දීස්‌සක්‌ත මංසං' ලෙස දැක්‌වේ. එනම් තමා උදෙසා මාංස සැකසීමට ප්‍රාණවධය සිදුකර සැකසූ මාංසය. මේ පැනයට බුදුපියාණන් වහන්සේගේ පිළිතුර වූයේ 'නැත' හෝ 'ඔව්' යන්න නොවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ එතුමාට කරුණු පැහැදිලි කිරීම තුළින්ය. 

ජීවක මම කරුණු තුනකින් මාංස පරිභෝජනය නොකළ යුතු යෑයි වදාරමි. එනම්,

1. දක්‌නා ලද දෙයයි

2. අසන ලද දෙයයි

3. සැක කරන ලද දෙයයි

මේ කරුණු තුනෙන් මාංස පරිභෝජනය නොකර යුතුය. ජීවන ඇදුරුතුමනි, මේ කරුණු තුනකින් පිරිසිදුව මාංස පරිභෝජනය කළ යුතු යෑයි වදාරමි'. (ම.නි. ෂෂ බු.ජ.මු. 1973, 54 පිටුව)

1. නොදක්‌නා ලද්දෙ යෑයි

2. නො අසන ලද්දෙ යෑයි

3. සැක නොකර ලද්දෙ යෑයි

ජීවක ඇදුරුතුමනි, මෙම කරුණු තුනෙන් යුක්‌ත පිරිසිදු වූ මාංසය පරිභෝජනය කළ යුතු යෑයි වදාරමි'.

මෙම පිළිතුරට අනුව වැළඳිය යුතු හා නොවැළඳිය යුතු ද යන්න සකාරණව පැහැදිලිව බුදුපියාණන්වහන්සේ දේශනා කළ සේක.

බුදුසමයට අනුව මාංස පරිභෝජනයේදී අනුගමනය කළ යුතු පිළිවෙල ආකාර තුනක්‌ යටතේ වැඩිදුරටත් විස්‌තර කරනු ලබයි.

1. අදිට්‌ඨ පාරිශුද්ධිය

2. අසූත පාරිශුද්ධිය

3. අපරිසංකිත පාරිශුද්ධිය 

යන්න ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධිය වේ. ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධියේ පළමු අංගය අදිට්‌ඨ පාරිශුද්ධියයි. එනම් තමා වෙනුවෙන් ප්‍රාණියකුගේ දිවිය තොර කළ බව දක්‌නා ලද මත්ත්‍ය මාංස නොවැළඳිය යුතු වන අතර අදිට්‌ඨ පාරිශුද්ධිය තුළදී 'තමා' උදෙසාම මැරූ බව නොදුටු බවයි. 'පවත්න මාංස්‌ අදිට්‌ඨ මාංස වශයෙන් දැක්‌විය හැකිය. පවත්න මාංස යනු වෙළෙඳ පොළෙහි විකිණීම පිණිස තබාඇති මාංසයි. (ම.පා. ෂෂෂ බු.ජා.මු. 1957, 554-592 - පිටු) නූතනයේ දානය සඳහා භික්‌ෂුන්ට පූජා කරනු ලබන්නේද වෙළෙඳපළින් ගෙනවිත් සකසා පිරිනමන මාංශයි. එම මාංශ භික්‌ෂුන්ට කැපය. 

02. අසූත පාරිශුද්ධිය

ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධි ධර්ම අතර දෙවැන්න අසුත පාරිශුද්ධයයි. තමන් උදෙසා වධයට පමුණුවා ගන්නා ලද බව නොඇසූ මත්‍ය මාංස 'අසූතං මංසං' නම් වෙයි. බොහෝ විට දන් පූජාකරන දායකයෝ තම දාන මුරය සඳහා හොඳ දිය මසක්‌ අවශ්‍ය යෑයි තම හිතවත් මසුන් මරන්නකු හට කියා දිය මස්‌ ලබා ගනිති. මසුන් මරන්නා 'අපේ දානයට හොඳ මාළුවෙක්‌ අසවල් දවසට අවශ්‍ය යෑයි' පැවැසූ විට මසුන් මරන්න යන්නේ එම ඉල්ලීම ඉටු කිරීමේ අදහසිනි. එම නිසා මසුන් මරන්නා දානය සඳහා මසුන් මරන්න පෙළඹෙයි. තවද දායකයා එම දානය පිළියෙල කර පිළිගන්වන්නේද 'අපේ හාමුදුරුවනේ මේවා හොඳ අලුත් මාළු අසවලාට කියලමයි ගෙන්න ගත්තේ' වශයෙන්ද පවසමිනි. මෙසේ වූ කල මේ මාංස 'සුත මාංසය' හෙවත් තමා වෙනුවෙන්ම ප්‍රාණඝාතය කොට පිළියෙල කරන ලද මාංසයක්‌ වශයෙන් අකැප වන්නේය. විශේෂයෙන්ම එවන් මාංස දානයක්‌ යමෙක්‌ පිළියෙල කරන්නේ නම් ඉහත පරිදි එය ලබාගැනීම නොකළ යුතුය. ඒ සඳහා උචිත වන්නේ අසූත පාරිශුද්ධියට අයත් තමන් උදෙසා කළ බව නොඇසූ මාංසය.

03. අපරිසංකිත පාරිශුද්ධිය

ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධියෙහි තෙවැනි අංගය වන මෙය අටුවා විවරණයට අනුව පරිසංකිතයේ ප්‍රභේද තුනක්‌ දක්‌වා ඇත. 

1. දිට්‌ඨ පරිසංකිතං

2. සුත පරිසංකිතං

3. තදාභය විමුක්‌ත පරිසංකිතං වශයෙන් මෙම අවස්‌ථා තුන පැහැදිලි කිරීම පිණිස අටුවාව උදාහරණක්‌ද දක්‌වා ඇත. 'දැල් වරදැල් ආදී ආයුධ අතැතිව ගමෙන් පිටව වනයට පිවිසෙන මිනිස්‌සු, භික්‌ෂුන් වහන්සේ නමක්‌ දකිති. මොවුන් වනගත වූයේ දඩයම පිණිස ය. පසුදින එම භික්‌ෂුව පිඬු පිණිස වඩියි. ගම්වැසියෝ මසත්‍ය මාංශ සහිත ආහාර පානයෙන් භික්‌ෂුන් වහන්සේ පුදති. (සා.පා. වි. අට්‌ඨ ෂෂ ස.හේ.මු. 1945, 435, 436 පිටු.)

ඉහත සංසිද්ධිය විවරණය කොට බලන විට එහි දිට්‌ඨ පරිසංකිතය අන්තර්ගත වන අයුරු ප්‍රකටය. ආයුධ ගෙන වනයට පිවිසෙන විට ඔවුන්ට හමුවූවේ භික්‌ෂුවකි. ඔවුන් ප්‍රාණවධය පිණිස හැසිරෙන විට මුවා, ගෝණා ආදි සත්වයන් දැක එම සතුන් ප්‍රාණවධය කොට ගෙන එන මාංස භික්‌ෂුවට පුද දුන්නේය. ඉන් දිට්‌ඨ පරිසංකිතය ඇති වේ. සැකය පහළ වේ. පරිසංකිත පාරිශුද්ධිය නම් තමා වෙනුවෙන් කළ මාංසයක්‌ සැකයෙන් තොර මාංශයක්‌ වීමයි.

සුත පරිසංකිත අවස්‌ථාව වන්නේ සැකය තම ශ්‍රවණය සාධාරණීකරණය නිසා වන්නකි.

තදාභය විමුක්‌ත පරිසංකිතය ඉහත අවස්‌ථා දෙකටම වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්‌ය. මන්ද යත් මෙහි සැකය උපදවන දැකීමක්‌ හෝ ඇසීමක්‌ හෝ නොමැතිව ම සැකය ජනනය වන බැවිනි. එනම් භික්‌ෂුව පිඬු පිණිස ගමට වැඩි කල ගම්වැසියෝ මත්ස්‍ය මාංස සහිත ආහාර පානයෙන් භික්‌ෂුන් වහන්සේ පුදති. මෙම මාංසය තමා උදෙසාම කළ මාංසයකැයි සැක පහළ වේ නම් එය තදාභයමුක්‌ත පරිසංකිතයයි. (සමන්ත පාසාදිකා ෂෂ කොටස, සංස්‌කරණය, හේවාවිතාරණ මුද්‍රණය 1945-436 පිටු)

ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධිය ලෙස හැඳින්වෙනුයේ එම මාංස සම්පාදනය කෙරෙහි තමා සෘජුව හෝ චක්‍රව හෝ සම්බන්ධතාවක්‌ නොමැති බවයි. ඒ සඳහා කුමන හෝ ආකාරයකින් අනුබල නොදුන් බවයි. අකුසල ධර්මය සිදුවන්නේ මාංස අනුභවය නිසා නොවේ. එම මාංස ලබාගැනීම උදෙසා කළ ප්‍රාණඝාත ක්‍රියාව නිසාය යන්න මේ ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධතාව තුළින් ප්‍රකට වන ධර්ම විවරණාර්ථයයි.

ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදී, අකුසල කර්ම සිදුනොවන පරිදි මාංස පරිහරණය පිණිස යම් හෝ ඉඩක්‌ ඇත. එම ඉඩකඩ භාවිත කර අවශ්‍ය අයට මාංස පරිහරණය කළ හැකිය. මේ සඳහා පවතින අවකාශය බුදුපියාණන් වහන්සේ විසින් පෙන්වා දීමක්‌ විනා අසුරාලීමක්‌ සිදුකර නොමැත. එය ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධියයි. ත්‍රිකෝටික පාරිශුද්ධියෙන් යුත් මාංශ අනුභවයට සුදුසු බවත්, ත්‍රිකෝටික පරිශුද්ධියට නොයුතු මාංස අනුභවයට නොසුදුසු බවත් බුදුපියාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාරන සේක.

ගිජුකුල පව්වෙන් බසින්නා වූ භික්‌ෂුන් වහන්සේලා සිංහයකු විසින් ඉඳුල් කළ මසක්‌ දැක, එය පිසවා අනුභව කළාහුය. කිම, අපි පරිජි ඇවැත් අවන්නමෝ දැයි ඔවුනට කුකුස්‌ ඇතිවිය. බුදුරාජණන් වහන්සේට මේ පවත් සැල කළාහුය. බුදුපියාණන් වහන්සේ මහණෙනි, සීහවිඝාතයෙහි ඇවැත් නොවේ, යෑයි වදාළ සේක. (පා.පා. බු.ජ.මු. 1959-132 පිටුව)

මේ පරිදිම ව්‍යාඝ්‍රයකු විසින් ඉඳුල් කළ, දිවියකු විසින් ඉඳුල් කළ, කරබාන වලසකු විසින් ඉඳුල් කළ, වෘකයකු විසින් ඉඳුල් කළ, මස්‌ දැක ඉතිරිය පිසවා වළ¹, තමා පරිජි වූයේ දැයි වූ කුකුස නිසා බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් විමසූ කල උන්වහන්සේ පරිජි නොවන බවත්, තිරිසන් ගතසතුන්ට අයත් දෙයෙහි වරද රහිත බවත් වදාරා ඇත. (පා.ප. බු.ජ.මු. 1959, 132 පිටුව)

බුදුපියාණන් වහන්සේ යමක්‌ කැප යෑයි වදාරා ඇත්නම් අප ඒ ගැන ප්‍රශ්න, සැක ඇති කරගත යුතු නැත. මස්‌ මාංශ අනුභවය ගැන සැලකීමේදී මස්‌ වර්ග දහයක්‌ අකැප බව වදරා ඇත.

1. මිනී මස්‌ 

2. අශ්ව මස්‌

3. ඇතුන්ගේ (අලි) මස්‌

4. සුනඛ මස්‌ 

5. සර්ප මස්‌

6. සිංහ මස්‌

7. ව්‍යාඝ්‍ර මස්‌

8. දිවි මස්‌

9. වලස්‌ මස්‌

10. කළු හිස්‌ වලස්‌ මස්‌ යන දහයයි.

මෙම මස්‌ වර්ගයන් අකැප යෑයි වදාරා ඇත්තේ යම් යම් හේතූන් මුල්කරගෙනය. ඇතැම් දුර්භික්‌ෂවලදී මිනීමස්‌ පවා අනුභව කළහ. එක්‌තරා භික්‌ෂුන් වහන්සේ නමක්‌ සඳහා මිනීමස්‌ ලැබිණි. බුදුපියාණන් වහන්සේ මිනීමස්‌ වැළඳීම 'ථුලැසි' නම් වූ අවැතක්‌ බව වදාළහ. ඇතුන් අසුන් රාජ පරිභෝග වස්‌තු නිසා, සුනඛ සර්ප මස්‌ පහත් පිළිකුල් නිසාද, සිංහ, ව්‍යාඝ්‍රාදී මස්‌ අනුභවය කළ භික්‌ෂුන් වහන්සේට එම ගන්ධය නිසා සිංහාදීන්ගෙන් පීඩා විඳීමට සිදුවන නිසාත් එම මාංස අකැප බව වදාළ සේක. සෙසු මාංස අකැප බවත් දක්‌වා නැති අතර, බුද්ධ ප්‍රමුඛ ආර්යය වූත්, අනාර්ය වූත් භික්‌ෂු සංඝයා මාංස වැළ බව අපේ ත්‍රිපිටක සාහිත්‍ය හා සීහල වථුව වැනි පෙළපොත්වල සඳහන් වේ.

ඉහත සඳහන් කරන ලද තොරතුරුවලට අනුව අප බැසගත හැකි තීරණය වන්නේ බුදුපියාණන් වහන්සේ මාංස අනුභවය පිsළිබඳ කරුණෙහිදී ඉතා පැහැදිලි මතයක සිටි බවයි. කැමති අයට අනුභවයන්, අකමැති අයට ඉන් මිදීමටත් අවකාශය ඇත. යමෙක්‌ මාංස අනුභවය කරන්නේ නම් ඒ කවරාකාර මාංසයක්‌ විය යුතු දැයි යන්න දේශනා කර ඇත. එය ධාර්මික විවරණයකි. ප්‍රාණඝාතයෙන් මිදී මාංස අනුභවය කළ හැකි බවත් එවැනි අවස්‌ථාවක්‌ වරදක්‌ නොවන බවත් එමගින් අකුසල් සිදුනොවන බවත් ගම්‍ය වේ.